ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိမ္သာပုိက္အတြင္းေရာက္ခဲ့သည့္ ေမြးကင္းစကေလး၏ မိခင္အား တရားစြဲမည္မဟုတ္

Friday, 31 May 2013

အိမ္သာပုိက္အတြင္းေရာက္ခဲ့သည့္ ေမြးကင္းစကေလး၏ မိခင္အား တရားစြဲမည္မဟုတ္


Photo: အိမ္သာပုိက္အတြင္းေရာက္ခဲ့သည့္ ေမြးကင္းစကေလး၏ မိခင္အား တရားစြဲမည္မဟုတ္
Friday, May 31, 2013

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အိမ္သာပိုက္လိုင္းၾကား ညပ္ကာ အသက္ရွင္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္ ကိစၥတြင္ မိခင္ျဖစ္သူကို တရားစြဲဆိုမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရဲမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အေစာပိုင္းက ကေလးငယ္ အိမ္သာထဲ က်သြားကာ ေရဆိုးပိုက္တြင္ ညပ္ေနခဲ့သည့္ ကိစၥအတြက္ ကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူ အသက္(၂၂)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးကို လူသတ္ရန္ ႀကံစည္မႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

 သတင္းမ်ားကလည္း တရားဝင္ အိမ္ေထာင္ မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး အေနျဖင့္ ကေလးငယ္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ ႀကံစည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးဟု သံုးသပ္ ေရးသားခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာက အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ သူမကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ရႈတ္ခ် ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယခုျဖစ္စဥ္သည္ မေတာ္တဆမႈ တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမည္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးက သူမသည္ အိမ္သာတက္ေနစဥ္ ကေလးေမြးမိသည္ကို မသိခဲ့ဟု ရဲမ်ားထံ အစစ္ခံခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ သူမကို စြဲခ်က္တင္ရန္ အေျခအေန မရွိဟု ရဲမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ေယာက္်ားေလးျဖစ္ၿပီး ၎ကို ေဆးရံုတြင္ ထားရွိသည့္ ေသတၱာငယ္ကို အစြဲျပဳကာ Number 59ဟု အမည္ေပးထားေသာ ကေလးငယ္သည္ ယခုအခါ ေမြးစားရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း ခံရမႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ကေလး၏ အဖိုးအဖြားမ်ားကပင္ ေစာင့္ေရွာက္သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ကေလးငယ္ကို (၄)လက္မ အခ်င္းရွိ ပိုက္ထဲမွ နာရီႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ေအာင္ ႀကိဳးစားပမ္းစား ဖယ္ထုတ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ကေလးငယ္သည္ ေခါင္းခြံတြင္ အတန္ငယ္ ကြဲအက္ခဲ့ၿပီး ပြန္းရာပဲ့ရာမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ ေကာင္းမြန္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကေလး၏ မိခင္က သူမသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ကို ဖံုးကြယ္ထားေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ကေလးကို တမင္တကာ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ မရွိဟု အခုိင္အမာ ျငင္းဆိုသြားသည္။

Planet.com.mm
တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အိမ္သာပိုက္လိုင္းၾကား ညပ္ကာ အသက္ရွင္ခဲ့သည့္ ကေလးငယ္ ကိစၥတြင္ မိခင္ျဖစ္သူကို တရားစြဲဆိုမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရဲမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းက ကေလးငယ္ အိမ္သာထဲ က်သြားကာ ေရဆိုးပိုက္တြင္ ညပ္ေနခဲ့သည့္ ကိစၥအတြက္ ကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူ အသက္(၂၂)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးကို လူသတ္ရန္ ႀကံစည္မႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

သတင္းမ်ားကလည္း တရားဝင္ အိမ္ေထာင္ မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး အေနျဖင့္ ကေလးငယ္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ ႀကံစည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးဟု သံုးသပ္ ေရးသားခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာက အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ သူမကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ရႈတ္ခ် ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယခုျဖစ္စဥ္သည္ မေတာ္တဆမႈ တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမည္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးက သူမသည္ အိမ္သာတက္ေနစဥ္ ကေလးေမြးမိသည္ကို မသိခဲ့ဟု ရဲမ်ားထံ အစစ္ခံခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ သူမကို စြဲခ်က္တင္ရန္ အေျခအေန မရွိဟု ရဲမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေယာက္်ားေလးျဖစ္ၿပီး ၎ကို ေဆးရံုတြင္ ထားရွိသည့္ ေသတၱာငယ္ကို အစြဲျပဳကာ Number 59ဟု အမည္ေပးထားေသာ ကေလးငယ္သည္ ယခုအခါ ေမြးစားရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း ခံရမႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ကေလး၏ အဖိုးအဖြားမ်ားကပင္ ေစာင့္ေရွာက္သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ကေလးငယ္ကို (၄)လက္မ အခ်င္းရွိ ပိုက္ထဲမွ နာရီႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ေအာင္ ႀကိဳးစားပမ္းစား ဖယ္ထုတ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္သည္ ေခါင္းခြံတြင္ အတန္ငယ္ ကြဲအက္ခဲ့ၿပီး ပြန္းရာပဲ့ရာမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ ေကာင္းမြန္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကေလး၏ မိခင္က သူမသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ကို ဖံုးကြယ္ထားေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ကေလးကို တမင္တကာ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ မရွိဟု အခုိင္အမာ ျငင္းဆိုသြားသည္။

Planet.com.mm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...