ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အားကစားေလာင္းေၾကးကို တီဗီြမွာ ထုတ္လြင့္ေဖာ္ျပမႈ ပိတ္ပင္ဖို႔ ႀကံရြယ္

Sunday, 26 May 2013

အားကစားေလာင္းေၾကးကို တီဗီြမွာ ထုတ္လြင့္ေဖာ္ျပမႈ ပိတ္ပင္ဖို႔ ႀကံရြယ္


Photo: အားကစားေလာင္းေၾကးကို တီဗီြမွာ ထုတ္လြင့္ေဖာ္ျပမႈ ပိတ္ပင္ဖို႔ ႀကံရြယ္ 
Monday, May 27, 2013

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အားကစားပြဲေတြရဲ႕ ေလာင္းေၾကးေတြ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေဖၚျပတာကို ပိတ္ပင္ဖို႕ၾကံရြယ္တဲ့ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Julia Gillard ရဲ႕အစီအစဥ္ဟာ အတိုက္အခံ လစ္ဘရယ္ပါတီရဲ႕ မူဝါဒကို ခိုးခ်ထားတဲ့ မူဝါဒသာျဖစ္တယ္လို႕ လစ္ဘရယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ Tony Abbott  က စြပ္စြဲလိုက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အာဏာရေလဘာပါတီက ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး Stephen Conroy ကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႕ လစ္ဘရယ္ပါတီရဲ႕ မူဝါဒကို ကူးယူတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆို လိုက္ပါတယ္။

အတိုက္အခံ လစ္ဘရယ္ပါတီရဲ႕ ေလာင္းကစားဆိုင္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္ မူဝါဒအရ အားကစားပြဲ ထုတ္လႊင့္မႈေတြရဲ႕ ပြဲေခတၱ ရပ္နားခ်ိန္ေတြမွာ ေလာင္းေၾကး ဘယ္ေလာက္ ေပါက္တယ္ ဆိုတာေတြကို ျပခြင့္ေပးဖို႕ စီစဥ္မယ့္ မူဝါဒျဖစ္ေပမယ့္ အာဏာရ ေလဘာပါတီကေတာ့ ဒီထက္ပိုျပီး ကန္႕သတ္ဖို႕ မူဝါဒရွိေနတာျဖစ္တယ္လို႕  ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး Stephen Conroy က တုန္႕ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနၾကီးေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ Free TV Australia အဖြဲ႕ကေတာ့ ေလာင္းကစားဆိုင္ရာ ထုတ္လႊင့္မႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လိုက္နာရမယ့္ က်င့္ဝတ္ေတြကို ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ ၿပီးစီးေအာင္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲသြားမယ္လို႕ ေၾကျငာထားပါတယ္။

ABC Radio Australia

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တီဗြီဖန္သားျပင္မွာ အားကစားေလာင္းေၾကးကို တိုက္ရိုက္ ထုတ္လြင့္ေဖာ္ျပမႈ ပိတ္ပင္ဖို႔ အစိုးရက ႀကံရြယ္ေန (Credit: ABC)

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အားကစားပြဲေတြရဲ႕ ေလာင္းေၾကးေတြ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေဖၚျပတာကို ပိတ္ပင္ဖို႕ၾကံရြယ္တဲ့ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Julia Gillard ရဲ႕အစီအစဥ္ဟာ အတိုက္အခံ လစ္ဘရယ္ပါတီရဲ႕ မူဝါဒကို ခိုးခ်ထားတဲ့ မူဝါဒသာျဖစ္တယ္လို႕ လစ္ဘရယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ Tony Abbott က စြပ္စြဲလိုက္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အာဏာရေလဘာပါတီက ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး Stephen Conroy ကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႕ လစ္ဘရယ္ပါတီရဲ႕ မူဝါဒကို ကူးယူတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆို လိုက္ပါတယ္။

အတိုက္အခံ လစ္ဘရယ္ပါတီရဲ႕ ေလာင္းကစားဆိုင္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္ မူဝါဒအရ အားကစားပြဲ ထုတ္လႊင့္မႈေတြရဲ႕ ပြဲေခတၱ ရပ္နားခ်ိန္ေတြမွာ ေလာင္းေၾကး ဘယ္ေလာက္ ေပါက္တယ္ ဆိုတာေတြကို ျပခြင့္ေပးဖို႕ စီစဥ္မယ့္ မူဝါဒျဖစ္ေပမယ့္ အာဏာရ ေလဘာပါတီကေတာ့ ဒီထက္ပိုျပီး ကန္႕သတ္ဖို႕ မူဝါဒရွိေနတာျဖစ္တယ္လို႕ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး Stephen Conroy က တုန္႕ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနၾကီးေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ Free TV Australia အဖြဲ႕ကေတာ့ ေလာင္းကစားဆိုင္ရာ ထုတ္လႊင့္မႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး လိုက္နာရမယ့္ က်င့္ဝတ္ေတြကို ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ ၿပီးစီးေအာင္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲသြားမယ္လို႕ ေၾကျငာထားပါတယ္။

ABC Radio Australia

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တီဗြီဖန္သားျပင္မွာ အားကစားေလာင္းေၾကးကို တိုက္ရိုက္ ထုတ္လြင့္ေဖာ္ျပမႈ ပိတ္ပင္ဖို႔ အစိုးရက ႀကံရြယ္ေန (Credit: ABC)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...