ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆိုင္ကလုန္းမဟာစင္ ကုိကုိးကြၽန္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၅၀၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္မုိင္ ၆၀၀ ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကုိ ဗဟိုျပဳ၊ မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္တြင္ အျမင့္ဆုံး ေလတိုက္ႏႈန္း မိုင္ ၅၀ မႇ ၆၀ အထိရႇိေန

Sunday, 12 May 2013

ဆိုင္ကလုန္းမဟာစင္ ကုိကုိးကြၽန္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၅၀၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္မုိင္ ၆၀၀ ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကုိ ဗဟိုျပဳ၊ မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္တြင္ အျမင့္ဆုံး ေလတိုက္ႏႈန္း မိုင္ ၅၀ မႇ ၆၀ အထိရႇိေန


Photo: ဆိုင္ကလုန္းမဟာစင္ ကုိကုိးကြၽန္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၅၀၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္မုိင္ ၆၀၀ ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကုိ ဗဟိုျပဳ၊ မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္တြင္ အျမင့္ဆုံး ေလတိုက္ႏႈန္း မိုင္ ၅၀ မႇ ၆၀ အထိရႇိေန
Sunday, May 12, 2013

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရႇ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း မဟာစင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုကိုးကြၽန္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၄၅၀ ခန္႔အကြာ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၆၀၀ ခန္႔အကြာ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ခ်င္းႏိုင္ၿမိဳ႕၏ အေရႇ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၉၀ ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

အဆုိပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး မုန္တုိင္း၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ အျမင့္ဆုံး ေလတိုက္ႏႈန္းမႇာ တစ္နာရီလ်င္ မိုင္ ၅၀ မႇ ၆၀ အၾကားရႇိေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏႇင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမႇ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မုန္တုိင္း၏ လက္ရႇိအေျခအေနမႇာ အ၀ါေရာင္ အဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္မႇစၿပီး အေရႇ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေကြ႕လ်က္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသေျမာက္ပိုင္းႏႇင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကမ္းေျခ ေဒသမ်ားသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏႇင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရႇိ ကမ္းနီးကမ္းေ၀း ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားႏႇင့္ သေဘၤာမ်ား အေနျဖင့္ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ ေရႇာင္ရႇားႏိုင္ရန္လည္း ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းအျဖစ္ တည္ရႇိေနရာမႇ ပုိမိုအားေကာင္းလာကာ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အပူပုိင္း မုန္တုိင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရႇိခဲ့သည္။ အပူပုိင္းမုန္တိုင္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တိုင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရႇိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုင္ကလုန္း မဟာစင္သည္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ category 1 အဆင့္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ category 1 အဆင့္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္လည္း category 1 အဆင့္ ရႇိႏုိင္ကာ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္မူ category 2 အဆင့္သို႔ ေရာက္ရႇိႏုိင္သည္ဟု Tropical Storm Risk(TSR) က ခန္႔မႇန္းထားၿပီး မုန္တုိင္း၀င္ေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏုိင္ငံဟု ျပဆိုထားသည္။

အပူပုိင္းမုန္တုိင္း 01B မဟာစင္ဟု အမည္ေပး မုန္တုိင္းျဖစ္လာသည့္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မႇ လာမည့္ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း ကုန္းေျမသုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းအရ အိႏၵိယႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏုိင္ငံတို႔မႇ လူဦးေရ သန္းခ်ီကာ လူမႈဘ၀ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံပင္လ်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ၾကံဳ ေတြ႕ႏုိင္သည္ဟု accuweather.com ၌ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

EMG
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရႇ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း မဟာစင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုကိုးကြၽန္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၄၅၀ ခန္႔အကြာ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၆၀၀ ခန္႔အကြာ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ခ်င္းႏိုင္ၿမိဳ႕၏ အေရႇ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၉၀ ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

အဆုိပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး မုန္တုိင္း၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ အျမင့္ဆုံး ေလတိုက္ႏႈန္းမႇာ တစ္နာရီလ်င္ မိုင္ ၅၀ မႇ ၆၀ အၾကားရႇိေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏႇင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမႇ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မုန္တုိင္း၏ လက္ရႇိအေျခအေနမႇာ အ၀ါေရာင္ အဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္မႇစၿပီး အေရႇ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေကြ႕လ်က္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသေျမာက္ပိုင္းႏႇင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကမ္းေျခ ေဒသမ်ားသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏႇင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရႇိ ကမ္းနီးကမ္းေ၀း ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားႏႇင့္ သေဘၤာမ်ား အေနျဖင့္ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ ေရႇာင္ရႇားႏိုင္ရန္လည္း ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းအျဖစ္ တည္ရႇိေနရာမႇ ပုိမိုအားေကာင္းလာကာ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အပူပုိင္း မုန္တုိင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရႇိခဲ့သည္။ အပူပုိင္းမုန္တိုင္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တိုင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရႇိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုင္ကလုန္း မဟာစင္သည္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ category 1 အဆင့္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ category 1 အဆင့္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္လည္း category 1 အဆင့္ ရႇိႏုိင္ကာ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္မူ category 2 အဆင့္သို႔ ေရာက္ရႇိႏုိင္သည္ဟု Tropical Storm Risk(TSR) က ခန္႔မႇန္းထားၿပီး မုန္တုိင္း၀င္ေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏုိင္ငံဟု ျပဆိုထားသည္။

အပူပုိင္းမုန္တုိင္း 01B မဟာစင္ဟု အမည္ေပး မုန္တုိင္းျဖစ္လာသည့္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မႇ လာမည့္ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း ကုန္းေျမသုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းအရ အိႏၵိယႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏုိင္ငံတို႔မႇ လူဦးေရ သန္းခ်ီကာ လူမႈဘ၀ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံပင္လ်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ၾကံဳ ေတြ႕ႏုိင္သည္ဟု accuweather.com ၌ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

EMG

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...