ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မုုန္တိုုင္းတိုုက္ရိုုက္၀င္ေရာက္ႏိုုင္ဖြယ္မရွိေပမယ့္ မုန္တိုုင္းေလျပင္း တိုုက္ခတ္ ခံရႏိုုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ဧရိယာထဲမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြ ပါရွိေန

Sunday, 12 May 2013

မုုန္တိုုင္းတိုုက္ရိုုက္၀င္ေရာက္ႏိုုင္ဖြယ္မရွိေပမယ့္ မုန္တိုုင္းေလျပင္း တိုုက္ခတ္ ခံရႏိုုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ဧရိယာထဲမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြ ပါရွိေန


Photo: မုုန္တိုုင္းတိုုက္ရိုုက္၀င္ေရာက္ႏိုုင္ဖြယ္မရွိေပမယ့္ မုန္တိုုင္းေလျပင္း တိုုက္ခတ္ ခံရႏိုုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ဧရိယာထဲမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြ ပါရွိေန
Sunday, May 12, 2013

JTWC (ဟာ၀ိုုင္အီအေျခစိုက္ အေမရိကန္ေရတပ္နဲ႔ ေလတပ္ ပူးတြဲ မုုန္တိုင္း သတိေပး စင္တာ)ရဲ႔ ဒီကေန႔မနက္ ထုုတ္ျပန္သတိေပးခ်က္အရ လာမယ့္ ၁၂ နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ကို ခ်ဳိးေကြ႕တဲ့အခါ ေရြ႕လ်ားမႈႏွဳန္း အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးသြားၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းအဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒိ့ေနာက္ လာမယ့္ ၉၆ နာရီေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း MAHASEN ဟာ အင္အားေကာင္း ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အဆင့္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ကေန ကုန္းတြင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မယ္လိုု႔ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

အခုုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ တိုုင္းထြာခန္႔မွန္းခ်က္ေတြအရ မုန္တိုင္းဟာ
 ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုုင္ဖြယ္ အေျခအေန မရွိေပမယ့္ JTWC သတိေပးခ်က္ထဲမွာေတာ့ မုန္တိုင္း ေလျပင္း
တိုက္ခတ္ခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနတဲ့ ဧရိယာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း
ေဒသေတြ (ပုုံပါစက္၀န္းအတိုုင္း) ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

Ref: JTWC+mmweather page

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တစ္ေနရာထဲမွာ သိခ်င္ရင္ Myanmar Online News ကို like လုပ္ထားပါ
JTWC (ဟာ၀ိုုင္အီအေျခစိုက္ အေမရိကန္ေရတပ္နဲ႔ ေလတပ္ ပူးတြဲ မုုန္တိုင္း သတိေပး စင္တာ)ရဲ႔ ဒီကေန႔မနက္ ထုုတ္ျပန္သတိေပးခ်က္အရ လာမယ့္ ၁၂ နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ကို ခ်ဳိးေကြ႕တဲ့အခါ ေရြ႕လ်ားမႈႏွဳန္း အနည္းငယ္ ေႏွးေကြးသြားၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းအဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒိ့ေနာက္ လာမယ့္ ၉၆ နာရီေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း MAHASEN ဟာ အင္အားေကာင္း ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အဆင့္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ကေန ကုန္းတြင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မယ္လိုု႔ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

အခုုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ တိုုင္းထြာခန္႔မွန္းခ်က္ေတြအရ မုန္တိုင္းဟာ
ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုုင္ဖြယ္ အေျခအေန မရွိေပမယ့္ JTWC သတိေပးခ်က္ထဲမွာေတာ့ မုန္တိုင္း ေလျပင္း
တိုက္ခတ္ခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနတဲ့ ဧရိယာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း
ေဒသေတြ (ပုုံပါစက္၀န္းအတိုုင္း) ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

Ref: JTWC+mmweather page


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...