ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘဝကို အရႈံးမေပးတတ္သူ ကို ေလးစားမိတယ္ဗ်ာ...

Monday, 13 May 2013

ဘဝကို အရႈံးမေပးတတ္သူ ကို ေလးစားမိတယ္ဗ်ာ...

စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုအဆံုးစီရင္မဲ့သူေတြ၊ဘဝကိုအရႈံးေပးလိုက္တဲ့သူေတြ ဒါေလးကိုၾကည့္ၿပီးအင္အားေတြရရွိႏိုင္ပါေစဗ်ာ....

ေပါက္ကရ၄၀ပံုမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...