ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေခြး႐ူးအကိုက္ခံရ၍ လူ ၃ ဦး ေသဆံုး

Thursday, 2 May 2013

ေခြး႐ူးအကိုက္ခံရ၍ လူ ၃ ဦး ေသဆံုး

၃၀-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ႐ုေက်းရြာ၌ ေခြး႐ူး အကိုက္ခံရ၍ လူႀကီး(၂)ဦးႏွင့္ ကေလး(၁)ဦး ေသဆံုးေၾကာင္းသတင္းအရ ျမင္းမူရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ေသဆံုးသူမ်ားမွာ ၎ေက်းရြာေန ဦးခ်စ္ေရႊ(၇၂)ႏွစ္၊
ဦးခ်စ္ေရႊ၏ဇနီး ေဒၚခင္ေရႊ(၇၃)ႏွစ္ႏွင့္ ျမစ္ေတာ္စပ္သူ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးေ၀(ခ)ေျပတီဦး(၄)ႏွစ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးေ၀(ခ)ေျပတီဦးအား ၂၅-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ဦးခ်စ္ေရႊႏွင့္ ေဒၚခင္ေရႊတို႔အား ၂၆-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ေမြးထားေသာ ေခြး႐ူးေရာဂါ ျဖစ္ေနသည့္ေခြးမွကိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးေ၀(ခ)ေျပတီဦးသည္ ၂၉-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၆၀၀ အခ်ိန္၊ ေဒၚခင္ေရႊသည္ ၂၀၀၀ အခ်ိန္ႏွင့္ ဦးခ်စ္ေရႊသည္ ၂၁၀၀ အခ်ိန္တို႔တြင္ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတာေခ်ာင္းဦးရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အဆိုပါေခြး႐ူး ကိုက္မိ ခဲ့သည့္ အျခားေခြးမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေခြး႐ူးေရာဂါဆက္လက္ျပန္႔ပြားမႈရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...