ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မုံရြာတြင္ေလျပင္းမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္

Thursday, 2 May 2013

မုံရြာတြင္ေလျပင္းမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္


   Photo: မုံရြာတြင္ေလျပင္းမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ 
Thursday, May 02, 2013

မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ေန႕လည္ ၃နာရီခြဲအခ်ိန္ ေလျပင္းမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ရာ
မုံရြာၿမိဳ႕ရွိ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားႏွင့္
ေဘဘုတ္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
မိနစ္၂၀ၾကာတုိက္ခတ္သြားေသာ ေလျပင္းတြင္ မိုးမ်ားပါ ရြာသြန္းၿပီး
တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မိုးသီးႀကီးမ်ားပါ က်ခဲ့သည္။ ၿပိဳလဲသြားေသာ
ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေၾကာင့္ ကားမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ကယ္မ်ား ပိမိပ်က္စီးခဲ့သည္။
မုံရြာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း၄၀ၾကာ တစ္ခါမွ ယခုကဲ့သို႕ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေၾကာင္း
မုံရြာေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။
မုံရြာၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏွစ္ရွည္
သစ္ပင္ႀကီးမ်ား အျမစ္မ်ားမွ ၿပိဳလဲၿပီး အိမ္မ်ားေပၚတြင္
ပိမိၾကလွ်က္ရွိေနၾကသည္။ 
Irrwaddy
သတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံ - မန္းသားေလး / ဧရာ၀တီ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ေန႕လည္ ၃နာရီခြဲအခ်ိန္ ေလျပင္းမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ရာ
မုံရြာၿမိဳ႕ရွိ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားႏွင့္
ေဘဘုတ္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
မိနစ္၂၀ၾကာတုိက္ခတ္သြားေသာ ေလျပင္းတြင္ မိုးမ်ားပါ ရြာသြန္းၿပီး
တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မိုးသီးႀကီးမ်ားပါ က်ခဲ့သည္။ ၿပိဳလဲသြားေသာ
ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေၾကာင့္ ကားမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ကယ္မ်ား ပိမိပ်က္စီးခဲ့သည္။
မုံရြာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း၄၀ၾကာ တစ္ခါမွ ယခုကဲ့သို႕ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေၾကာင္း
မုံရြာေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။
မုံရြာၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏွစ္ရွည္
သစ္ပင္ႀကီးမ်ား အျမစ္မ်ားမွ ၿပိဳလဲၿပီး အိမ္မ်ားေပၚတြင္
ပိမိၾကလွ်က္ရွိေနၾကသည္။
Irrwaddy
သတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံ - မန္းသားေလး / ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...