ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿမန္မာအႏုပညာ ဟာ အရင္တုန္းထဲက မညံ့ဘူး အေမရိကန္ အဆိုေတာ္ေတြနဲ႕ဒီလို သီဆိုခဲ့တယ္...

Thursday, 2 May 2013

ၿမန္မာအႏုပညာ ဟာ အရင္တုန္းထဲက မညံ့ဘူး အေမရိကန္ အဆိုေတာ္ေတြနဲ႕ဒီလို သီဆိုခဲ့တယ္...


၁၉၆၁ ဧျပီလ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ တြင္ ဦးအံ့ၾကီး ။ Steve Addis & William Craw Ford တို ့ေဖ်ာ္ေျဖၾကတာ မွ်ေ၀ခံစားၾကေစလိုပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ — at Yangon, Myanmar
္from-https://www.facebook.com/groups/BurmeseSongs/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...