ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေတာင္အေမရိကမွ ျဂိဳလ္သားေလးလား

Monday, 6 May 2013

ေတာင္အေမရိကမွ ျဂိဳလ္သားေလးလား


Photo: ေတာင္အေမရိကမွ ျဂိဳလ္သားေလးလား 

Ata the humanoid လို႔အမည္ေပးထား ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္က ေတာင္အေမ၇ိကန္ Atacama ကႏၱာရမွ ေတြ႔ရိွထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Battery Test လုပ္ၾကည့္လို႔ရလိုက္တဲ့ အေျဖက သူသာ တစ္ခ်ိန္က သက္ရွိ ခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရပါတယ္။ အရွည္အားျဖင့္ ၆ လက္မ သာရွိတဲ့ သူ႔ကုိ အသက္ ၆ ႏွစ္သား ရွိမယ္လို႔လည္း အရိုးေလ့လာ ပညာရွင္မ်ားက ဆုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔ကို ျဂိဳလ္သားလို႔ ေလ့လာသူမ်ားက သတ္မွတ္ပါတယ္။ 

ျငင္းေနတဲ့ ပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ေတာင္အေမရိကကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဂိဳလ္သားတို႔ေရာက္ရွိလာဖူးတယ္လို႔ ေတာင္ ေကာက္ခ်က္ခ် ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Ata The Humanoid လု႔ိ အမည္ေပးထားတ့ဲ ၆ လက္မ အရိုးေျခာက္ေလးကို ျဂိဳလ္သားဟု သတ္မွတ္ထားၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
-
Ref: weird
ရိုးရာေလး
Ata the humanoid လို႔အမည္ေပးထား ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္က ေတာင္အေမ၇ိကန္ Atacama ကႏၱာရမွ ေတြ႔ရိွထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Battery Test လုပ္ၾကည့္လို႔ရလိုက္တဲ့ အေျဖက သူသာ တစ္ခ်ိန္က သက္ရွိ ခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရပါတယ္။ အရွည္အားျဖင့္ ၆ လက္မ သာရွိတဲ့ သူ႔ကုိ အသက္ ၆ ႏွစ္သား ရွိမယ္လို႔လည္း အရိုးေလ့လာ ပညာရွင္မ်ားက ဆုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔ကို ျဂိဳလ္သားလို႔ ေလ့လာသူမ်ားက သတ္မွတ္ပါတယ္။

ျငင္းေနတဲ့ ပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ေတာင္အေမရိကကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဂိဳလ္သားတို႔ေရာက္ရွိလာဖူးတယ္လို႔ ေတာင္ ေကာက္ခ်က္ခ် ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Ata The Humanoid လု႔ိ အမည္ေပးထားတ့ဲ ၆ လက္မ အရိုးေျခာက္ေလးကို ျဂိဳလ္သားဟု သတ္မွတ္ထားၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
-
Ref: weird
ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...