ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကေလး ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ မူလ ကိုယ္ခႏၶာ အလွ ျပန္မရေတာ့ မည္ကို ရွကီရာ စိုးရိမ္ပူပန္ လ်က္ရွိ

Monday, 6 May 2013

ကေလး ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ မူလ ကိုယ္ခႏၶာ အလွ ျပန္မရေတာ့ မည္ကို ရွကီရာ စိုးရိမ္ပူပန္ လ်က္ရွိ

   Photo: ကေလး ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ မူလ ကိုယ္ခႏၶာ အလွ ျပန္မရေတာ့ မည္ကို ရွကီရာ စိုးရိမ္ပူပန္ လ်က္ရွိ

““၀ါကာ ၀ါကာ”” ေတးသီခ်င္း အဆုိေတာ္ ရွကီရာသည္ ဇန္န၀ါရီ လက မီလန္ၿမိဳ႕တြင္ သူမ၏ သားေလးကို ေမြးဖြားခဲ့ ၿပီးေနာက္ သူမ၏ မူလ ကိုယ္ခႏၶာ အလွ ျပန္လည္ မရရွိ မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။

ရွကီရာသည္ သူမ၏ ခ်စ္သူ ကမ႓ာေက်ာ္ ေဘာလံုးသမား ဂ်ရတ္ ပီေကးႏွင့္ ရရွိသည့္ ရင္ေသြးေလးကို ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ မိခင္ တစ္ဦး၏ ဘ၀ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ္လည္း သူမ၏ လွပ ေၾကာ့ရွင္းသည့္ ကိုယ္ခႏၶာ ျပန္မျဖစ္ ေတာ့မည္ကို စိတ္ပူလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၎၏ ပင္ကို ကိုယ္ခႏၶာ အလွကို ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္ပါက အလြန္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ၎သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အနည္းငယ္ တိုးလာေၾကာင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ကတည္းက Zumba အားကစားကို မွန္မွန္ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း The Voice ၏ နည္းျပ ျဖစ္လာေသာ အခါ အားကစား လုပ္ရန္ အခ်ိန္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ရွကီရာက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ရွကီရာ၏ သားငယ္သည္ သူမအား ေပ်ာ္ရႊင္စရာ မ်ားကို ေပးစြမ္းေၾကာင္း သားငယ္ ရွိေနသည့္ အတြက္ အထီးက်န္ျခင္းကို မခံစား ရေၾကာင္း ရွကီရာက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

http://bit.ly/15uQWZj
““၀ါကာ ၀ါကာ”” ေတးသီခ်င္း အဆုိေတာ္ ရွကီရာသည္ ဇန္န၀ါရီ လက မီလန္ၿမိဳ႕တြင္ သူမ၏ သားေလးကို ေမြးဖြားခဲ့ ၿပီးေနာက္ သူမ၏ မူလ ကိုယ္ခႏၶာ အလွ ျပန္လည္ မရရွိ မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။

ရွကီရာသည္ သူမ၏ ခ်စ္သူ ကမ႓ာေက်ာ္ ေဘာလံုးသမား ဂ်ရတ္ ပီေကးႏွင့္ ရရွိသည့္ ရင္ေသြးေလးကို ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ မိခင္ တစ္ဦး၏ ဘ၀ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ္လည္း သူမ၏ လွပ ေၾကာ့ရွင္းသည့္ ကိုယ္ခႏၶာ ျပန္မျဖစ္ ေတာ့မည္ကို စိတ္ပူလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ၎၏ ပင္ကို ကိုယ္ခႏၶာ အလွကို ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္ပါက အလြန္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ၎သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အနည္းငယ္ တိုးလာေၾကာင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ကတည္းက Zumba အားကစားကို မွန္မွန္ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း The Voice ၏ နည္းျပ ျဖစ္လာေသာ အခါ အားကစား လုပ္ရန္ အခ်ိန္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ရွကီရာက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ရွကီရာ၏ သားငယ္သည္ သူမအား ေပ်ာ္ရႊင္စရာ မ်ားကို ေပးစြမ္းေၾကာင္း သားငယ္ ရွိေနသည့္ အတြက္ အထီးက်န္ျခင္းကို မခံစား ရေၾကာင္း ရွကီရာက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

http://bit.ly/15uQWZj

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...