ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိႏၵိယနာမည္ေက်ာ္စတန္႕သမား စတန္႕ျပကြက္ျပသစဥ္ ေသဆုံး”

Tuesday, 7 May 2013

အိႏၵိယနာမည္ေက်ာ္စတန္႕သမား စတန္႕ျပကြက္ျပသစဥ္ ေသဆုံး”


Photo: အိႏၵိယနာမည္ေက်ာ္စတန္႕သမား စတန္႕ျပကြက္ျပသစဥ္ ေသဆုံး”
Tuesday, May 7, 2013

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္ စတန္႔သမား တစ္ဦးသည္ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ စြန္႔စြန္႔စားစား စတန္႔ျပကြက္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဂင္းနစ္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္ မွတ္တမ္းတြင္ပင္ ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရဖူးသည့္ စတန္႔သမား ဆိုင္လန္ဒရာ နက္သ္ရြိဳင္းသည္ အေနာက္ဘဂၤလား ေဒသရွိ တီစတာျမစ္ကို တြဲေလာင္းခ်ထားသည့္ အေနအထားျဖင့္ အျမင့္မွ ျဖတ္ကူး
ျပရန္ ႀကိဳးစားရင္း လမ္းတစ္ဝက္တြင္ ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

၎၏ ပိုနီေတး က်စ္ဆံၿမီး ဆံပင္ကို တြဲခ်ည္ထားသည့္ ႀကိဳးတန္းအတိုင္း
ျမစ္ေပၚမွ ေက်ာ္ျဖတ္စဥ္ နက္သ္ရြိဳင္းမွာ ယခုလို ကြယ္လြန္သြားျခင္း ျဖစ္
သည္။

စတန္႔ျပကြက္အတြင္း အလြန္ဆိုးရြား ျပင္းထန္ေသာ ႏွလံုးေဖာက္ျပန္မႈျဖင့္ နက္သ္ရြိဳင္း အသက္ဆံုးရံႈးသြားေၾကာင္း ရဲမ်ားက ဆိုသည္။

Planet Myanmar Network
အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္ စတန္႔သမား တစ္ဦးသည္ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ စြန္႔စြန္႔စားစား စတန္႔ျပကြက္တစ္ခု ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဂင္းနစ္ ကမာၻ႕စံခ်ိန္ မွတ္တမ္းတြင္ပင္ ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရဖူးသည့္ စတန္႔သမား ဆိုင္လန္ဒရာ နက္သ္ရြိဳင္းသည္ အေနာက္ဘဂၤလား ေဒသရွိ တီစတာျမစ္ကို တြဲေလာင္းခ်ထားသည့္ အေနအထားျဖင့္ အျမင့္မွ ျဖတ္ကူး
ျပရန္ ႀကိဳးစားရင္း လမ္းတစ္ဝက္တြင္ ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

၎၏ ပိုနီေတး က်စ္ဆံၿမီး ဆံပင္ကို တြဲခ်ည္ထားသည့္ ႀကိဳးတန္းအတိုင္း
ျမစ္ေပၚမွ ေက်ာ္ျဖတ္စဥ္ နက္သ္ရြိဳင္းမွာ ယခုလို ကြယ္လြန္သြားျခင္း ျဖစ္
သည္။

စတန္႔ျပကြက္အတြင္း အလြန္ဆိုးရြား ျပင္းထန္ေသာ ႏွလံုးေဖာက္ျပန္မႈျဖင့္ နက္သ္ရြိဳင္း အသက္ဆံုးရံႈးသြားေၾကာင္း ရဲမ်ားက ဆိုသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...