ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၅ ႏွစ္ သမီးကို အမႈိက္ပံုးထဲက အစားအစာမ်ားအား စားခိုင္းသည့္ဆရာမအား အေရးယူခိုင္း

Monday, 20 May 2013

၅ ႏွစ္ သမီးကို အမႈိက္ပံုးထဲက အစားအစာမ်ားအား စားခိုင္းသည့္ဆရာမအား အေရးယူခိုင္း


ဆရာမတစ္ဦးက ၅ ႏွစ္သမီးေလးကို အမႈိက္ပံုးထဲရွိ အစားအစာမ်ား ေကာက္စားခိုင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
မူႀကိဳေက်ာင္းမွအိမ္သို႔ျပန္လာေသာ သမီးျဖစ္သူ ဟဲရစ္က မိခင္ကို ဆရာမသည္ အမႈိက္ပံုးထဲမွ အစားအစာ မ်ားကို ေကာက္စားခိုင္းခဲ့သည္ဟု တိုင္ၾကားခဲ့သည္။
မိခင္ျဖစ္သူ ကင္းဒိုက္စ္ ဟဲရစ္က ရဲစခန္းသို႔လာၿပီး ဤသို႔အရွက္ရေစသည့္ အျပဴအမူမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္သည့္
ဆရာမအား အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ မိမိ၏သမီးျဖစ္သူသည္ ေပါင္မုန္႔မႀကိဳက္သျဖင့္ မစားဘဲ အမႈိက္ပံုးထဲသို႔ လႊင့္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာမက သမီးျဖစ္သူထံ အမႈိက္ပံုးကို ဆြဲယူလာၿပီး ပံုးထဲမွ ေပါင္မုန္႔ကို ျပန္ၿပီး ေကာက္စားခိုင္းေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားအမ်ားေရွ႕တြင္ ဤသို႔အရွက္ရေစမည့္ အျပဳအမူကို လုပ္ခိုင္းျခင္း ေၾကာင့္ အေရးယူေပးပါရန္ မိခင္ကတိုင္ၾကားခဲ့သည္။
ကင္းဒိုက္စ္က ေက်ာင္းသို႔ ပထမဦးဆံုး ေရာက္လာၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားကို အေရးယူေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာမက မိဘမ်ားကို မေတာင္းပန္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည့္အျပင္ မေခ်မငံေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲစခန္းကလည္း ေက်ာင္း ျပႆနာျဖစ္ေနသျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
မိခင္ျဖစ္သူက မေက်နပ္ျဖင့္ ေရွ႕ေနငွားကာ တရား႐ံုးတြင္ အမႈကိုရင္ဆိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔သည္ ဆင္းရဲသည့္ လူမည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေက်ာင္းတြင္ တက္ေနသူအမ်ားစုမွာ လူျဖဴမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ယခုလို ဆင္းရဲသည့္အတြက္ေရာ၊ လူမည္းျဖစ္သည့္အတြက္ပါ ႏွိမ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မိခင္ကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
သမီးျဖစ္သူသည္ မိဘအေျခအေနအရ ေန႔လည္စာကို ေက်ာင္းတြင္စားေစသည့္ ေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိထားသည္။ ေက်ာင္းကေကၽြးသည့္ေပါင္မုန္႔ကို ကေလးက မႀကိဳက္သျဖင့္ လႊင့္ပစ္လိုက္သည္ကို ဆရာမက ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ျပန္ေကာက္စားခိုင္းသည့္အေပၚ လူျဖဴလူမည္းခြဲျခားသည့္အသြင္ေဆာင္လာသျဖင့္ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ေခါင္းခဲစရာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...