ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သားျဖစ္သူႏွင့္ အိပ္ခဲ့သည့္ဆရာမထံက ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေလွ်ာ္ေၾကးရလိုေၾကာင္း မိခင္တရားစြဲ

Monday, 20 May 2013

သားျဖစ္သူႏွင့္ အိပ္ခဲ့သည့္ဆရာမထံက ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေလွ်ာ္ေၾကးရလိုေၾကာင္း မိခင္တရားစြဲ


သားျဖစ္သူႏွင့္ အတူအိပ္စက္ခဲ့သည့္ ဆရာမတစ္ဦးကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေလွ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းရလိုေၾကာင္း တရားစြဲသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာ့ခ္ရွိ ဘရြတ္ကလင္းၿမိဳ႕ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ကို ဖ်ားေယာင္းသိမ္းသြင္းၿပီး အတူအိပ္စက္ခဲ့သည့္
ဆရာမသည္ ဘရြတ္ကလင္းအရပ္ရွိ ဂ်ိမ္းစ္ မက္ဒီဆင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွျဖစ္ၿပီး အီရင္ ေဆယာ ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ မိခင္ ျဖစ္သူ ေမာ္ရင္း အန္းက မိမိသား ကီဗင္သည္ ဆရာမေၾကာင့္ ကေလးဘဝ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရသျဖင့္ နစ္နာေၾကး ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ံုးေတာ္သုိ႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
အီရင္သည္ အဂၤလိပ္စာျပသည့္ ဆရာမျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ ကီဗင္သည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္မွ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။ ႐ံုးေတာ္တြင္ အစစ္ခံခ်က္မ်ားအရ ကီဗင္ႏွင့္ အီရင္တို႔သည္ ေက်ာင္းခန္း အတြင္း၊ ကားအတြင္း ၈ ႀကိမ္ထက္မနည္း အတူအိပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ဆရာမ အီရင္ ေဆယာသည္ ယခု အသက္ ၃၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းက သူမကို ၁၁ တန္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ျပရန္ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အီရင္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္လည္း သိမ္းသြင္း စည္း႐ံုးေၾကာင္း ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။
ပါေမာကၡသတင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...