ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မနက္ဖန္ညေနဆိုရင္..ဒီပြဲ အေျဖေပၚပါျပီ။

Wednesday, 15 May 2013

မနက္ဖန္ညေနဆိုရင္..ဒီပြဲ အေျဖေပၚပါျပီ။


Photo: မနက္ဖန္ညေနဆိုရင္..ဒီပြဲ အေျဖေပၚပါျပီ။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (MCCW)

(၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ညေနပို္င္းမွာ TC 01B Mahasen ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ေလတိုက္းႏႈန္း ပမာဏ မူလခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္တာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။
(၁၆-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ညေနပိုင္း Mahasen Cyclonic Storm ဟာ (၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ၁၂း၃၀ နာရီမွာ ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ (၉၅)မိုင္ႏႈန္းေလာက္တိုက္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႕ ေန႕လည္ပို္င္းမွာ တစ္နာရီ (၅၅)မို္င္ႏႈန္း ေလာက္သာတိုက္ခတ္ေနခဲ့တာ ကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ၀င္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္ ေလတိုက္ႏႈန္းကို 70 knots (85 mph) ေလာက္ရွိမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားခဲ့ေပမယ့္ (15-5-2013)ရက္ေန႕ ညေန(၃း၃၀) နာရီ အခ်ိန္ ခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ မုန္တို္င္း၀င္ေရာက္ စဥ္မွာ ေလတိုက္ႏႈန္း 55 knots (60 mph) ခန္႕သာ ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းရ ပါတယ္။
ဒါဟာ..Mahasen ဆိုင္ကလုန္းမုန္တို္င္းဟာ မွန္းထားသေလာက္ အားမျပင္းႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာ ကို (၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရျခင္းပါဘဲ။ ေဒသခံမ်ား နဲ႕ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနႀကတဲ့ သူေတြအားလံုး အတြက္ စိတ္သက္သာ ရာရစရာ သတင္းေကာင္းပါဘဲ။
ဒါေပမယ့္ တစ္နာရီ (60 mph) ဆိုတဲ့ ေလတိုက္ႏႈန္း ပမာဏဟာလည္း ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈႈ္င္းအျမင္ (၁၂)ေပခန္႕ ေလာက္အထိ နဲ႕ လိႈႈင္္းႀကီးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္ျပီး..ဒါဟာ လက္ရွိအေနအထား(၁၅ရက္ေန႕ ညေန ၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္)သာျဖစ္ပါတယ္။ မုန္တို္င္းတစ္ခုရဲ႕အေနအထားဟာ အခ်ိန္နဲ႕အမွ် အေျပာင္းအလဲေတြရွိႏိုင္တာေႀကာင့္ ဒီေနာက္ပို္င္း အခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္လာႏို္င္တာေတြကိုေတာ့ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မုန္တို္င္းဟာ မနက္ဖန္ (၁၆-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕လည္ပို္င္းေလာက္ကစျပီး မုန္တိုင္းရဲ႕ ေရွ႕အဖ်ား (advancing edge or bar) ဟာ အရင္ဆံုးစျဖတ္ပါ့မယ္။ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္မွာ ေလတို္က္ႏႈန္းဟာ တစ္နာရီ မိုင္(၄၀)ေလာက္နဲ႕ စပါမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မုန္တိုင္းရဲ႕ဗဟိုခ်က္ဟာ ပင္လယ္ျပင္ထဲမွာ ကမ္းက မိုင္(၉၀)အကြာမွာဘဲ ရွိေနပါဦးမယ္။ ညေနပို္င္းေလာက္မွာေတာ့ ဗဟိုခ်က္က ျဖတ္ပါ လိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မ်ာေတာ့ ေလဟာအျပင္းဆံုးျဖစ္လာျပီး တစ္နာရီ မိုင္(၆၀)ႏႈန္းေလာက္ တိုက္ႏို္င္တယ္လို႕ တြက္ခ်က္ရရွိထားပါတယ္။
မနက္ဖန္ညေနဆိုရင္..ဒီပြဲ အေျဖေပၚပါျပီ။
ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (MCCW)

ဒီေနရာမွာDr. Tun Lwin (MCCW)တင္ျပတဲ့မုန္တိုင္းသတင္းသြားေရာက္ေလ့လာဖတ္ရူနိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/tunlwin48
(၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ညေနပို္င္းမွာ TC 01B Mahasen ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ေလတိုက္းႏႈန္း ပမာဏ မူလခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္တာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။
(၁၆-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ညေနပိုင္း Mahasen Cyclonic Storm ဟာ (၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ၁၂း၃၀ နာရီမွာ ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ (၉၅)မိုင္ႏႈန္းေလာက္တိုက္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႕ ေန႕လည္ပို္င္းမွာ တစ္နာရီ (၅၅)မို္င္ႏႈန္း ေလာက္သာတိုက္ခတ္ေနခဲ့တာ ကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ၀င္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္ ေလတိုက္ႏႈန္းကို 70 knots (85 mph) ေလာက္ရွိမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားခဲ့ေပမယ့္ (15-5-2013)ရက္ေန႕ ညေန(၃း၃၀) နာရီ အခ်ိန္ ခန္႕မွန္းခ်က္ကေတာ့ မုန္တို္င္း၀င္ေရာက္ စဥ္မွာ ေလတိုက္ႏႈန္း 55 knots (60 mph) ခန္႕သာ ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းရ ပါတယ္။
ဒါဟာ..Mahasen ဆိုင္ကလုန္းမုန္တို္င္းဟာ မွန္းထားသေလာက္ အားမျပင္းႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာ ကို (၁၅-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရျခင္းပါဘဲ။ ေဒသခံမ်ား နဲ႕ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနႀကတဲ့ သူေတြအားလံုး အတြက္ စိတ္သက္သာ ရာရစရာ သတင္းေကာင္းပါဘဲ။
ဒါေပမယ့္ တစ္နာရီ (60 mph) ဆိုတဲ့ ေလတိုက္ႏႈန္း ပမာဏဟာလည္း ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈႈ္င္းအျမင္ (၁၂)ေပခန္႕ ေလာက္အထိ နဲ႕ လိႈႈင္္းႀကီးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္ျပီး..ဒါဟာ လက္ရွိအေနအထား(၁၅ရက္ေန႕ ညေန ၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္)သာျဖစ္ပါတယ္။ မုန္တို္င္းတစ္ခုရဲ႕အေနအထားဟာ အခ်ိန္နဲ႕အမွ် အေျပာင္းအလဲေတြရွိႏိုင္တာေႀကာင့္ ဒီေနာက္ပို္င္း အခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္လာႏို္င္တာေတြကိုေတာ့ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မုန္တို္င္းဟာ မနက္ဖန္ (၁၆-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႕လည္ပို္င္းေလာက္ကစျပီး မုန္တိုင္းရဲ႕ ေရွ႕အဖ်ား (advancing edge or bar) ဟာ အရင္ဆံုးစျဖတ္ပါ့မယ္။ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္မွာ ေလတို္က္ႏႈန္းဟာ တစ္နာရီ မိုင္(၄၀)ေလာက္နဲ႕ စပါမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မုန္တိုင္းရဲ႕ဗဟိုခ်က္ဟာ ပင္လယ္ျပင္ထဲမွာ ကမ္းက မိုင္(၉၀)အကြာမွာဘဲ ရွိေနပါဦးမယ္။ ညေနပို္င္းေလာက္မွာေတာ့ ဗဟိုခ်က္က ျဖတ္ပါ လိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မ်ာေတာ့ ေလဟာအျပင္းဆံုးျဖစ္လာျပီး တစ္နာရီ မိုင္(၆၀)ႏႈန္းေလာက္ တိုက္ႏို္င္တယ္လို႕ တြက္ခ်က္ရရွိထားပါတယ္။
မနက္ဖန္ညေနဆိုရင္..ဒီပြဲ အေျဖေပၚပါျပီ။
ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (MCCW)

Dr. Tun Lwin (MCCW)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...