ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အာဖရိက အေကာင္ၾကီး အဆိပ္ျပင္း ေျမႊေပြး

Thursday, 23 May 2013

အာဖရိက အေကာင္ၾကီး အဆိပ္ျပင္း ေျမႊေပြး


Photo: အာဖရိက အေကာင္ၾကီး အဆိပ္ျပင္း ေျမႊေပြး

Gaboon Viper လို႔ေခၚျပီး သိပၸံအမည္ကေတာ့ Bitis gabonica ျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိက တိုက္ အလယ္ပိုင္းမွာ ေနထုိင္က်က္စားျပီး ကမၻာ့အဆိပ္အျပင္း ဆံုး ေျမႊမ်ား စာရင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါေသးတယ္။

အရွည္အားျဖင့္ ၄ ေပနဲ႔ ၅ ေပၾကားမွာ ရွိျပီး အေလးခ်ိန္က ၁၉ ေပါင္ထိ ရွိတာေၾကာင့္ ကမၻာ့အေလးဆံုး ေမြးစာရင္းမွာေတာင္ ပါဝင္လိုက္ပါေသး တယ္။ သူ႔ရဲ ႔ ထူးျခားခ်က္က အျပင္က အေရခြံပါ။ ေရေျမေဒသကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျပီး အညိဳႏု၊ အသားေရာင္၊ သစ္ပုပ္ေရာင္၊ အနက္ေရာင္ အစရွိသျဖင့္ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ရုတ္တရက္ဆုိရင္ ျမင္ႏိုင္မွာေတာင္ မဟုတ္ ပါဘူး။

ခပ္ေႏွးေႏွးသြား ရွင္သန္ စားေသာက္တတ္တဲ့ အဆိပ္ျပင္း ေျမြေပြးပါ။ အာဖရိက တိုက္ အလယ္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းတို႔မွာသာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ Gaboon ေျမႊေပြးဟာလည္း မ်ိဳးသုန္းေတာ့မယ့္ ေျမႊေပြးစာရင္းမွာ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar
Gaboon Viper လို႔ေခၚျပီး သိပၸံအမည္ကေတာ့ Bitis gabonica ျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိက တိုက္ အလယ္ပိုင္းမွာ ေနထုိင္က်က္စားျပီး ကမၻာ့အဆိပ္အျပင္း ဆံုး ေျမႊမ်ား စာရင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါေသးတယ္။

အရွည္အားျဖင့္ ၄ ေပနဲ႔ ၅ ေပၾကားမွာ ရွိျပီး အေလးခ်ိန္က ၁၉ ေပါင္ထိ ရွိတာေၾကာင့္ ကမၻာ့အေလးဆံုး ေမြးစာရင္းမွာေတာင္ ပါဝင္လိုက္ပါေသး တယ္။ သူ႔ရဲ ႔ ထူးျခားခ်က္က အျပင္က အေရခြံပါ။ ေရေျမေဒသကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျပီး အညိဳႏု၊ အသားေရာင္၊ သစ္ပုပ္ေရာင္၊ အနက္ေရာင္ အစရွိသျဖင့္ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ရုတ္တရက္ဆုိရင္ ျမင္ႏိုင္မွာေတာင္ မဟုတ္ ပါဘူး။

ခပ္ေႏွးေႏွးသြား ရွင္သန္ စားေသာက္တတ္တဲ့ အဆိပ္ျပင္း ေျမြေပြးပါ။ အာဖရိက တိုက္ အလယ္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းတို႔မွာသာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ Gaboon ေျမႊေပြးဟာလည္း မ်ိဳးသုန္းေတာ့မယ့္ ေျမႊေပြးစာရင္းမွာ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...