ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တရုတ္သုိ႔ ဟိုင္းဘရစ္နည္းပညာ ခိုးေရာင္းသူ လင္မယား ေထာင္ တစ္ႏွစ္က်

Tuesday, 7 May 2013

တရုတ္သုိ႔ ဟိုင္းဘရစ္နည္းပညာ ခိုးေရာင္းသူ လင္မယား ေထာင္ တစ္ႏွစ္က်


Photo: တရုတ္သုိ႔ ဟိုင္းဘရစ္နည္းပညာ ခိုးေရာင္းသူ လင္မယား ေထာင္ တစ္ႏွစ္က်

အေမရိကန္ General Motors မွာ အင္ဂ်င္နီယာ အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ Shanshan Du အမည္ရ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ သူ အမ်ိဳးသား တို႔ ႏွစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ 

General Motors တို႔ မူပိုင္နဲ႔ ၾကိဳးစားဖန္တီးထားတဲ့ ဟိုင္းဘရစ္ကား နည္းပညာကို Shanshan လည္း သိခြင့္ရပါတယ္။ တကယ္လည္း လုပ္ကိုင္ရပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ တရုတ္ျပည္ကို လွမ္းေရာင္းမယ္လို႔ ထင္မထားၾကပါဘူး။ Shanshan ဟာ သူ႔အမ်ိဳးသားနဲ႔ တိုင္ပင္လို႔ ေရာင္းထုတ္ဖို႔ တကယ္ ၾကဳိးစားပါတယ္။ 

ဝယ္ယူမည့္ ကုမၼဏီကိုေတာ့ မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ မူပိုင္ရထားတဲ့ နည္းပညာကို ခိုးထုတ္ဖို႔ၾကိဳးစားတဲ့အတြက္ GM မွ တရားစြဲ လိုက္ရပါတယ္။ တရားစစ္ေဆးခ်က္အရ အျပစ္ရွိေၾကာင္ ထင္ရွားတဲ့ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္နဲ႔ ၁ ရက္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: autoblog
အေမရိကန္ General Motors မွာ အင္ဂ်င္နီယာ အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ Shanshan Du အမည္ရ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ သူ အမ်ိဳးသား တို႔ ႏွစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

General Motors တို႔ မူပိုင္နဲ႔ ၾကိဳးစားဖန္တီးထားတဲ့ ဟိုင္းဘရစ္ကား နည္းပညာကို Shanshan လည္း သိခြင့္ရပါတယ္။ တကယ္လည္း လုပ္ကိုင္ရပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ တရုတ္ျပည္ကို လွမ္းေရာင္းမယ္လို႔ ထင္မထားၾကပါဘူး။ Shanshan ဟာ သူ႔အမ်ိဳးသားနဲ႔ တိုင္ပင္လို႔ ေရာင္းထုတ္ဖို႔ တကယ္ ၾကဳိးစားပါတယ္။

ဝယ္ယူမည့္ ကုမၼဏီကိုေတာ့ မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ မူပိုင္ရထားတဲ့ နည္းပညာကို ခိုးထုတ္ဖို႔ၾကိဳးစားတဲ့အတြက္ GM မွ တရားစြဲ လိုက္ရပါတယ္။ တရားစစ္ေဆးခ်က္အရ အျပစ္ရွိေၾကာင္ ထင္ရွားတဲ့ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္နဲ႔ ၁ ရက္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: autoblog

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...