ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမာ္ဒယ္ရွာေဖြ ေမြးထုတ္မွဳၾကီးစတင္ေနပါျပီ

Saturday, 18 May 2013

ေမာ္ဒယ္ရွာေဖြ ေမြးထုတ္မွဳၾကီးစတင္ေနပါျပီ


Photo: ေမာ္ဒယ္ရွာေဖြ ေမြးထုတ္မွဳၾကီးစတင္ေနပါျပီ

The Model Academy


ေမာ္ဒယ္ သႏာၱလႈိင္ ပါ၀င္တင္ဆက္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမယ့္ The Model Academy ျပဳိင္ပြဲၾကီး


ထူးခြ်န္ထင္ရွားတဲ့ မ်က္နွာသစ္ျမန္မာေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္မယ့္ အခြင့္အေရး


ပထမဆု က်ပ္သိန္း (၂၀)

ဒုတိယဆု က်ပ္သိန္း (၁၀)

ဒီအခြင့္အေရးကို လက္မလြတ္ေစနဲ ့ေနာ္

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ ့ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေမာ္ဒယ္ျပဳိင္ပြဲၾကီးအျဖစ္ The Model Academy ျပဳိင္ပြဲၾကီးကုိ Media Kabar က စီစဥ္တင္ဆက္လုိက္ပါျပီ။

ဒီအစီအစဥ္ကို Channel7 ႏွင့္ 4HD ရုပ္သံလုိင္းတုိ႔မွာ ထုတ္လႊင့္ျပသေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုေတာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ရက္ေန႔မွာ စတင္ထုတ္ယူႏုိင္ျပီးေတာ့
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီး ျပန္လည္ေပးပို႔ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္


ေလွ်ာက္လႊာ အခမဲ့ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြကေတာ့
Media Kabar ရံုးခန္း၊ ျမန္႕မာအသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၀င္း၊ ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉၇၃၀၀၅၁၁၁


Mandalay FM အခန္းနံပါတ္ D-224၊ ေရႊျဖဴပလာဇာ၊ ဒုတိယထပ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၂-၂၄၄၀၁၊၂၄၄၀၂၊၂၄၄၀၃။
အေသးစိတ္စံုစမ္း သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၀၅၁၁၁။


The Model Academy
ေမာ္ဒယ္ သႏာၱလႈိင္ ပါ၀င္တင္ဆက္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမယ့္ The Model Academy ျပဳိင္ပြဲၾကီး
ထူးခြ်န္ထင္ရွားတဲ့ မ်က္နွာသစ္ျမန္မာေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္မယ့္ အခြင့္အေရး.....

ပထမဆု က်ပ္သိန္း (၂၀)
ဒုတိယဆု က်ပ္သိန္း (၁၀)

ဒီအခြင့္အေရးကို လက္မလြတ္ေစနဲ ့ေနာ္

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ ့ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေမာ္ဒယ္ျပဳိင္ပြဲၾကီးအျဖစ္ The Model Academy ျပဳိင္ပြဲၾကီးကုိ Media Kabar က စီစဥ္တင္ဆက္လုိက္ပါျပီ။

ဒီအစီအစဥ္ကို Channel7 ႏွင့္ 4HD ရုပ္သံလုိင္းတုိ႔မွာ ထုတ္လႊင့္ျပသေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုေတာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ရက္ေန႔မွာ စတင္ထုတ္ယူႏုိင္ျပီးေတာ့
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီး ျပန္လည္ေပးပို႔ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္


ေလွ်ာက္လႊာ အခမဲ့ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြကေတာ့
Media Kabar ရံုးခန္း၊ ျမန္႕မာအသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၀င္း၊ ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉၇၃၀၀၅၁၁၁


Mandalay FM အခန္းနံပါတ္ D-224၊ ေရႊျဖဴပလာဇာ၊ ဒုတိယထပ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၂-၂၄၄၀၁၊၂၄၄၀၂၊၂၄၄၀၃။
အေသးစိတ္စံုစမ္း သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၇၃၀၀၅၁၁၁။


The Model Academy

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...