ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဦးေက်ာ္သူဦးေဆာင္ေသာ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈအသင္းအမွဳိက္ေကာက္ခြင့္မရ

Saturday, 18 May 2013

ဦးေက်ာ္သူဦးေဆာင္ေသာ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈအသင္းအမွဳိက္ေကာက္ခြင့္မရ


Photo: ဦးေက်ာ္သူဦးေဆာင္ေသာရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈအသင္းအမွဳိက္ေကာက္ခြင့္မ
Saturday, May 18, 2013

ယေန႕တြင္ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈ အသင္းမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၌ အမႈိက္ေကာက္ၿခင္း ၿပဳလုပ္မည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ တားဆီးလိုက္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သူက ေၿပာသည္။

“အမႈိက္ေကာက္ဖို႕အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတို႕ ေရာ ၊ ရန္ကုန္ စည္ပင္ကို ေရာ ခြင္းေတာင္းထားတာ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ခြင့္ၿပဳထားၿပီးတာကို ဒီေန႕မနက္ မွ မလုပ္နဲ႕ေတာ့လို႕ ဖုန္းနဲ႕လွမ္းေၿပာတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္သူက ေၿပာသည္။

ရန္ကုန္ နာေရးကူညီမႈ အသင္းအေနၿဖင့္ စကၤာပူကဲ့သို႔ ၿပဳလုပ္မည္ ဆိုေသာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ သန္႕ရွင္းသာယာ လွပေစေရး အတြက္ စည္းစနစ္တက် အမႈိက္ စြန္႕ပစ္ေရး စံၿပအေနၿဖင့္ အမႈိက္လုိက္ေကာက္ ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေၿပာသည္။

အသင္းအေနၿဖင့္ ေၿမာက္ဥကၠာလာအ၀ိုင္း ႏွင့္ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ အမႈိက္လိုက္ေကာက္ၿပီး ၿပီၿဖစ္ကာ ယခု အၾကိမ္သည္ တတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ အမႈိက္ေကာက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ယေန႕တြင္ အမႈိက္ေကာက္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈ အသင္းမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ စာေပနယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ဂီတနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား စုစုေပါင္း အေယာက္ ၈၀ေက်ာ္ မွ စုစည္း လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“အသင္းအဖြဲ႕အေနနဲ႕ မေကာက္နဲ႕လို႕ေၿပာတယ္ အဲ့ေတာ့ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ တစ္ေယာက္စီ လိုက္ေကာက္ရမလို ၿဖစ္ေနၿပီ” ဟု ဦးေက်ာ္သူက ေၿပာသည္။

ေ၀ယံမိုးၿမင့္

Popular Myanmar
ယေန႕တြင္ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈ အသင္းမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၌ အမႈိက္ေကာက္ၿခင္း ၿပဳလုပ္မည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ တားဆီးလိုက္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္သူက ေၿပာသည္။

“အမႈိက္ေကာက္ဖို႕အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတို႕ ေရာ ၊ ရန္ကုန္ စည္ပင္ကို ေရာ ခြင္းေတာင္းထားတာ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ခြင့္ၿပဳထားၿပီးတာကို ဒီေန႕မနက္ မွ မလုပ္နဲ႕ေတာ့လို႕ ဖုန္းနဲ႕လွမ္းေၿပာတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္သူက ေၿပာသည္။

ရန္ကုန္ နာေရးကူညီမႈ အသင္းအေနၿဖင့္ စကၤာပူကဲ့သို႔ ၿပဳလုပ္မည္ ဆိုေသာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ သန္႕ရွင္းသာယာ လွပေစေရး အတြက္ စည္းစနစ္တက် အမႈိက္ စြန္႕ပစ္ေရး စံၿပအေနၿဖင့္ အမႈိက္လုိက္ေကာက္ ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေၿပာသည္။

အသင္းအေနၿဖင့္ ေၿမာက္ဥကၠာလာအ၀ိုင္း ႏွင့္ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ အမႈိက္လိုက္ေကာက္ၿပီး ၿပီၿဖစ္ကာ ယခု အၾကိမ္သည္ တတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ အမႈိက္ေကာက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ယေန႕တြင္ အမႈိက္ေကာက္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈ အသင္းမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ စာေပနယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ဂီတနယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား စုစုေပါင္း အေယာက္ ၈၀ေက်ာ္ မွ စုစည္း လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“အသင္းအဖြဲ႕အေနနဲ႕ မေကာက္နဲ႕လို႕ေၿပာတယ္ အဲ့ေတာ့ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ တစ္ေယာက္စီ လိုက္ေကာက္ရမလို ၿဖစ္ေနၿပီ” ဟု ဦးေက်ာ္သူက ေၿပာသည္။

ေ၀ယံမိုးၿမင့္

Popular Myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...