ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းေရာက္ ၿမန္မာမ်ား အခက္အခဲ ရွိပါက ေအဂ်င္စီ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္

Saturday, 18 May 2013

ထိုင္းေရာက္ ၿမန္မာမ်ား အခက္အခဲ ရွိပါက ေအဂ်င္စီ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္

ထိုင္းေရာက္ ၿမန္မာမ်ား အခက္အခဲၿဖစ္ပါက ကူညီေပးရန္ ၿပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ား အသင္းခ်ဳပ္
မွ ယခုလအတြင္း ဘန္ေကာက္တြင္ ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

အခက္အခဲၿဖစ္ပါက 56/22 Pan Road Silom , Bangkok 10500 . Ph – 09 – 208 -444 -86 ,09 – 208 – 444 – 68 သုိ႕ အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ ႏုိင္ေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ကေၿပာသည္။

“အလုပ္သမားတင္မဟုတ္ဘူး။ Passport ရွိသည္ၿဖစ္ေစ မရွိသည္ၿဖစ္ေစ အခက္အခဲၿဖစ္ရင္ဆက္သြယ္ပါ။

အသင္းခ်ဳပ္ က ကူညီေပးဖို႕အသင့္ပါပဲ” ဟု ၄င္းက ေၿပာသည္။

ေမဇင္၀င္း

ေပၚျပဴလာျမန္မာသတင္းဂ်ာနယ္မွကူးယူမွ်ေဝသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...