ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေမြးဖြားလုိသည့္ ရင္ေသြး ဖ်က္ခ်ခြင့္ အစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေစလုိ

Wednesday, 3 April 2013

မေမြးဖြားလုိသည့္ ရင္ေသြး ဖ်က္ခ်ခြင့္ အစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေစလုိ


မေမြးဖြားလုိသည့္ ရင္ေသြးမ်ားအား မိခင္အသက္အႏၲရာယ္ကင္းေဝးရန္
တြက္ ေဆး႐ံုမ်ား၌ ဖ်က္ခ်ႏုိင္ခြင့္ရွိေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္ အ
ထည္ ေဖာ္ေပးေစလုိေၾကာင္းရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိျပ႒ာန္းထားေသာ ျပစ္ မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၂ အရ အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားသည့္ အဖြဲ႕ အစည္း၏ ေထာက္ခံခ်က္မပါရွိပါ က ကိုယ္ဝန္မ ရွိေစရန္ ခြဲစိတ္ခံခြင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္မ်ားအ
တြင္းရွိ မကြၽမ္းက်င္ ေသာအရပ္လက္သည္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်ျခင္းျဖင့္ မိခင္မ်ား ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရ ဘက္မွ မိခင္ေလာင္းမ်ားအား အ ျပည့္အဝ ကူညီေထာ က္ပံ့ႏုိင္မႈအား နည္းေနၿပီး ေမြးဖြားလုိမႈမရွိသည့္ ရင္ေသြး
မ်ား ေမြးဖြားရမႈတို႔ေၾကာင့္ ေဆး႐ံု၊ ေစ်း၊ အမႈိက္ပံု အစရွိသည့္ ေနရာမ်ား
တြင္ ကေလး ငယ္စြန္႔ပစ္ မႈမ်ားရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ကေလးေမြးဖြား မည့္မိခင္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ေမြး
ဖြားစဥ္ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ေပးရန္ လုိအပ္သည္ ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆုိကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ
သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ တင္သြင္းခြင့္ရရွိ
ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈကို ဧၿပီ ၃ရက္ေန႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၄င္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ ျမန္ မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ဝင္ ၁၈၉
ႏိုင္ငံသည္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္း ခ်က္အျဖစ္ မိခင္ မ်ားေသဆံုးမႈ အခ်ဳိးအစား ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ေလ်ာ့နည္းေရးကို ခ်မွတ္
သေဘာ တူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ သားဖြားမိခင္တစ္သိန္း
အနက္ ၃၆ဝ ခန႔္ ေသဆံုးမႈရွိေနရာ ယင္း မွာျမင့္မားသည့္ႏႈန္းထားဟု ဆုိႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ အရ မိခင္တစ္သိန္းလွ်င္
ေသဆံုး သူ ၁ဝဝ ေအာက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းေဒါက္တာ ညိဳညိဳ သင္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁၂ အရ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္း ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သေႏၶသားမရွိရန္ ခြဲစိတ္ပါက ခြဲစိတ္သူႏွင့္ခြဲစိတ္ခံသူ ႏွစ္ဦးလံုးေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္က်ခံရ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ေဝမာထြန္း
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...