ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာအသက္အႀကီးဆံုး မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရသူထက္ အသက္ႀကီးသူ ကေလးျမိဳ့တြင္ေတြ႕

Saturday, 18 May 2013

ကမၻာအသက္အႀကီးဆံုး မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရသူထက္ အသက္ႀကီးသူ ကေလးျမိဳ့တြင္ေတြ႕

ကမၻာ႔ အသက္ အႀကီးဆံုး အျဖစ္ ဂင္းနစ္ စံေတာ္ ခ်ိန္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ ခံခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္ အမ်ိဳးသား Jiroman Kimura ထက္ အသက္ ပိုႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးျမိဳ့တြင္ ေတြ႕ရေၾကာင္း ခ်င္းဘာသာ စာေပျဖင့္ ေဒသတြင္း ထုတ္ေ၀ေသာ the chin times journal အတြဲ အမွတ္ (၂၃)တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရသည္။
အဆိုပါ ကမၻာ့ အသက္အႀကီးဆံုး လူသား အျဖစ္ ဂင္းနစ္ မွတ္တမ္း တင္ခံခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္
အမ်ိဳးသားႀကီးသည္ ၁၈၉၇ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ၿပီး အသက္မွာ (၁၁၆) ႏွစ္ရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကမၻာ့ အသက္ အႀကီးဆံုး အျဖစ္ ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္ခ်ိဳးခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ အမ်ိဳးသား ႀကီးထက္ ယခုအခါ အသက္ပို ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြက္ လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့အသက္ အႀကီးဆံုး စံခ်ိန္တင္ ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသား ႀကီးအထက္ အသက္ပုိ ႀကီးေသာ သူမွာ အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ကေလးျမိဳ႕ စမ္းၿမိဳ႕(၁)ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္ လွ်က္ရွိသည္။ သူမ၏ နာမည္မွာ Hme Thluai ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသမီး တုိင္းရင္း သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေမြးသကၠရာဇ္မွာ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုအခါ အသက္ (၁၁၈) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးၿမိဳ႕ လ၀ကဌာနမွ အေထာက္အထား ခုိင္လံုစြာျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးထားၿပီ ျဖစ္သည္။
ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...