ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လွပတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ဳိးအစားနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မွဳအားျပင္းတဲ့ ေမာ္ဒယ္ ခိုင္သဇင္ယု၀ါ

Wednesday, 29 May 2013

လွပတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ဳိးအစားနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မွဳအားျပင္းတဲ့ ေမာ္ဒယ္ ခိုင္သဇင္ယု၀ါ

Model Khine Thazin Yu Wah's Monsoon Black Fashion 
Name: Khine Thazin Yu Wah
Nick Name: -
Job: Professional Model
Education: 3rd Year (Law Studies)
Race: Burma
Date of Birth: September 13
Height: 5' 7"
Weight: 115 lbs
Relationship Status: Single

Facebook: Khinethazinyuwah
Hobby: -

Awards;
- Miss People 2012 of Miss People Style Competition 2012
- The 1st Runner-Up of Miss Oramin F 2012
- Miss Loi Kathone 2012

Model Agency: -

Photos by Photo Magic Studio (The 47th Street, in Yangon).
Copyright © 2013 MyanmarCelebrity.Com

လွပတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ဳိးအစားနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မွဳအားျပင္းတဲ့ ေမာ္ဒယ္ ခိုင္သဇင္ယု၀ါ ပါ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...