ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စမ္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအားျပည္ပသို႔ပို႔ရန္စီစဥ္သျဖင့္ အေရးယူ

Wednesday, 29 May 2013

စမ္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအားျပည္ပသို႔ပို႔ရန္စီစဥ္သျဖင့္ အေရးယူ

၂၈.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္လူကုန္ကူးတပ္ဖြဲ႔စုမွ
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၁၀၂၊ ဗဟိုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း(ေျမာက္)ရပ္ကြက္ေနအိမ္တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံသို႔ အိမ္အကူအလုပ္ျဖင့္ လူပို႔ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အထက္ဌာန၏ခ်ျပသတင္းအရ အိမ္ရွင္ေဒၚခ်ယ္ရီ(ခ) ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး(ခ)မေမာ္အား စိစစ္ရာ

၎၏ေနအိမ္တြင္ မမိုးမိုးလွိဳင္၊ မစုမြန္ေထြး၊ မခင္မိုး (ခ) မခင္မိုးျမင့္၊
မဖူးငံု၊ မျမျမစိုး၊ မျမင့္ျမင့္ခိုင္၊ မျမတ္မီမီဇင္၊ မႏွင္းေ၀ၾကဴ(ခ)သင္းေ၀ၾကဴ၊ မႏွင္းေ၀ေ၀ထြန္း(ခ)၊ နန္းစီလာ၊ မေရႊဇင္၀င္း(ခ)မင္းမင္း၊
မသက္သက္ခိုင္၊ မဥမၼာလင္းႏွင့္ မဥမၼာတို႔ (၁၃)ဦးအားေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ၎အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္လုပ္၍ လုပ္အားခအျဖစ္ ၁ လလွ်င္ စကၤာပူေဒၚလာ ၄၀၀ မွ ၄၅၀
(ျမန္မာေငြ ၃ သိန္းက်ပ္ (သို႔) ၃ သိန္းခြဲ) ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ခအျဖစ္ ၆လ/ ၇လ လစာျဖတ္ယူကာ ၂ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုစည္းရံုးစုစည္းထားရွိၿပီး
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးကာ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ
KCL ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္ ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိ ရသျဖင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလိုင္စင္မရွိဘဲ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား အိမ္အကူအျဖစ္ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ့ ေဒၚခ်ယ္ရီ(ခ) ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး
(ခ)မေမာ္အား စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အေရးယူထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...