ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: 14.6.2013 မွ 20.6.2013 ထိ ၇ ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း ေဒါက္တာထြန္းလင္း-ဘုတလင္

Sunday, 16 June 2013

14.6.2013 မွ 20.6.2013 ထိ ၇ ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း ေဒါက္တာထြန္းလင္း-ဘုတလင္


တနဂၤေႏြ
ယခု အခ်ိန္ႏွင့္ ယခင္အခ်ိန္ က လုပ္ရပ္မ်ား အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္မႈ႕ တို႔ၾကားလာရလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူထံမွ ေကာင္းသတင္းၾကားရမည္။ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ခရီးထြက္ရမည္။ ရန္သူ ၏ ေတာင္းပန္မႈရမည္။ အခက္အခဲ အထစ္အေငါ့ မ်ားေျပေပ်ာက္မည္။ ရႈပ္ေနေသာ အရာမ်ားရွင္းႏိုင္မည္။

သင္တန္းသြားရတတ္သည္။ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ခ်ဴခ်ာ ႏိုင္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၀ ၊ ၁ ၊ ၂။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - ေအာင္သေျပ (၉) ညြန္႔ ေမြးေန႔မွာ လွဴလိုက္ပါ။

တနလၤာ
မၾကာမွီ သင္၏ စြန္႔စားမႈလုပ္ရပ္မ်ား စြန္႔စားစြာသြားလာရမည္။ ခရီးစဥ္မ်ား ၊ စြန္႔စားစြာ ၾကိဳးစားရေတာ့မည္။ ပညာေရးမ်ားအတြက္ အားယူစဥ္းစားခန္း၀င္ေနေသာကာလဟု ဆိုရေပမည္။ အားငယ္မေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားျပီး အရာရာ ကိုရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။ ၀မ္းသာပီတိ ရေလာက္ေအာင္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးယာယီ ေတြသြားရမည္။ မိတ္ေဆြသစ္အေပါင္း အသင္း သစ္ေတြ ၾကံဳလာမည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၀င္မည္။ ကား ၊ စက္တို႔ရမည္။ ေျမ အ၀င္အထြက္ ရွိမည္။ အခ်စ္ေရး စြဲလန္းသူ ေတြ႕မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျဖစ္မည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၂ ၊ ၄ ၊ ၃။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းေနမည္။
ယၾတာ - ေမြးေန႕တြင္ ကံ့ေကာ္ (၁၅) ညြန္႕ကို အိမ္ဘုရားကပ္လွဴပါ။

အဂၤါ
အတိုက္အခံ ေတြ ၾကံဳမည္။ မလိုသူေတြေတြ႕မည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္တို႔၏ စြဲလန္းမႈ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား ႏွင့္ အတိုက္အခံ လုပ္မႈ ေတြ ႏွင့္ မေကာင္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ားျဖစ္မည္။ ခရီးေ၀းယာယီ ေတြေရာက္မည္။ စက္ ၊ ကား တို႔၀င္ျခင္း ၊ ထြက္ျခင္း ျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥေျပာရ တတ္သည္။ ေျခ၁ ဖက္ နာက်င္ မႈႏွင့္ ၀မ္းမေကာင္းျဖစ္တတ္၍ အစားဆင္ျခင္ပါ။ အိမ္ရွိ မိသားစု ၏ အျပစ္တင္အထင္လြဲမႈခံရတတ္သည္။ စာေမးပြဲမ်ား ၊ အင္တာဗ်ဴး မ်ားေအာင္ျမင္မည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၃ ၊ ၆ ၊ ၁။
အထူးေဟာ - အတိုက္အခံ ျဖစ္ျပီးမွ ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - အိမ္ဘုရားကို ေမြးေန႕မွာ သစ္သီး ၉ မ်ိဳးကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူး
စြန္႔စားမႈမ်ား လြတ္လပ္မႈမ်ား ၾကိဳးစားမႈ႕ မ်ားဆက္တိုက္ေအာင္ျမင္ေနမည္။ သင့္ကို ခ်စ္ေနေသာသူ၏ အထင္လြဲျခင္းမ်ားခံရမည္။ ေက်ာ္ေတာ့ ေလွသူၾကီး ျငားေတာ့ေလွထိုးသား ျဖစ္တတ္သည္။ မေရာက္ဘူးေသာ ခရီး မေပါင္းဘူး ေသာ မိတ္ေဆြ မလုပ္ဘူးေသာ အလုပ္တို႔လုပ္ျဖစ္မည္။ စိတ္ေလ ေနမည္။ ထင္ရာ လုပ္ရန္ စိတ္ျဖစ္လာ ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိ၍ ထင္ရာမလုပ္ျဖစ္ပါ။ အေပါင္းအသင္း ၏ အကူအညီ ရမည္။ စက္ ၊ ယာဥ္ တို႔၀င္ ထြက္မည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၁ ၊ ၅ ၊ ၄။
အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေနမည္။
ယၾတာ - ဘုရားကို ေအာင္သေျပ (၁၉) ညြန္႔ကပ္ပါ။

ၾကာသပေတး

ဤတပတ္ အတြင္း သင္ကံေကာင္းျပီ။ ေကာင္းသတင္း ေတြ ၾကားရမည္။ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္မႈ႕ ျမင့္မားမႈ ေျပာင္းလဲ မႈ ၊ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ တို႔ျဖစ္လာမည္။ အခ်စ္ေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ အဆင္ေျပမည္။ လက္ထပ္ မဂၤလာျဖစ္မည္။ မိဘ ၊ ဘုိးဘြား တို႔အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ႕ မ်ားၾကားရမည္။ မိသားစု ေဆြမ်ိဳး မ်ား မဂၤလာ ၊ အလွဴ တို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာက်င္းပျဖစ္မည္။ ကိုယ္တိုင္ ခရီးေ၀း ေရာက္မည္။ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ႕မ်ား အႏိုင္ရမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၅ ၊ ၀ ၊ ၃။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းတယ္။
ယၾတာ - ဘုရားကို ေပါင္မုန္႔ ၅ ခ်ပ္ သၾကားျဖဴး ၍ ကပ္ပါ။

ေသာၾကာ
စိတ္ေလေနမည္။ အေတြးမ်ား ေနမည္။ အိမ္မွာ မေနခ်င္ဘဲ အလုပ္ကို စိတ္၀င္စားမႈ႕ မရွိဘဲ ခရီးေတြ ထြက္ေနခ်င္မည္။ အၾကီးအကဲ မိဘတို႔၏ အျပစ္တင္အထင္ လြဲျခင္းခံရမည္။ ျပန္ေျပလည္မည္။ ေငြ၀င္ ၊ ထြက္ၾကမ္း မည္။ ေငြစုလို႔မရပါ။ စြဲလန္းသူ ႏွင့္ ရကိန္းျမင္သည္။ မိဘတို႔ သေဘာ တူ မတူ ျပႆနာ ေတြ ရႈပ္ျပီးမွ ရကိန္းျမင္ပါတယ္။ လက္ထပ္လုနီးပါး ျဖစ္ျပီးမွ ၾကန္႕ၾကာမႈ႕ ျဖစ္တတ္သည္။ သူတစ္ပါး အရႈပ္ကိုယ့္အရႈပ္ ျဖစ္မည့္ အႏၱရာယ္ လံုး၀မရွိပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၆ ၊ ၃ ၊ ၉။
အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ေသာၾကာေန႕နံနက္တြင္ အိမ္ဘုရားကို သစ္သီး (၉) မ်ိဳး ကပ္လွဴပါ။

စေန
သင္ျပဳသည့္ကံ ပဲ့တင္သံ သင့္ထံျပန္လာမည္ ဟူေသာ စကားပံုအတိုင္း သင္၏ မွန္ကန္ေသာ ေစတနာ သဒၶါေၾကာင့္ သင္၏ လုပ္ငန္းမွာ ပို၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိလာလိမ့္မည္။ လုပ္ေနဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ရန္ၾကံရြယ္ေနေသာ အလုပ္မ်ား အားလံုး အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မည္။ ရန္သူက မိတ္ေဆြ ျဖစ္မည္။ ခင္မင္သူ က ကူညီမႈမ်ားေပးလာမည္။ အေ၀းမိတ္ေဆြ ၏ အကူအညီ ရမည္။ အေ၀းအေပါင္းအသင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ရွယ္ယာလုပ္ငန္းတို႔လုပ္လာရမည္။ ၾကိဳးစားမႈ႕တိုင္း က ေအာင္ျမင္မည္။ ၀န္ထမ္း လုပ္ငန္း ရာထူးတက္ ၊ လစာတိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ နားလည္မႈျဖင့္လက္ထပ္ခြင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းတတ္သည္။ ခရီးေ၀းသြားရမည္။ မိဘ သားခ်င္းေဆြမ်ိဳးတို႔ အတြက္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပဳရတတ္သည္။ အားလံုးအဆင္ေျပမည္။ ၀င္ေငြေကာင္းလာမည္။ စက္ ၊ ကား ၊ ေျမတို႔၀င္မည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၇ ၊ ၂ ၊ ၀။
အထူးေဟာ - ဆက္လက္ ေအာင္ျမင္ေနမည္ ။
ယၾတာ - ေအာင္သေျပ (၉) ညြန္႕ ဘုရားလွဴပါ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...