ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေျပာၾကား

Tuesday, 25 June 2013

ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေျပာၾကား


Photo: ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေျပာၾကား 
Tuesday, June 25, 2013

ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္းမာမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္ ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ လက္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ႏိုင္ငံက ျပစ္တင္ ေဝ

ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏  စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို  ရပ္တန္႔ရန္  ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၎တို႔၏ သ႐ုပ္ အစစ္အမွန္ကို ဖံုးကြယ္ ထားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Rodong Sinmun သတင္းဌာန၏ ေန႔စဥ္တုိက္႐ိုက္  ထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္၌ ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာရပါတီက ဇြန္၂၃ ရက္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ အုိဘားမား၏ အာရွေဒသအား မ႑ိဳင္ျပဳေရး အစီအစဥ္ အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းကိုလည္း  ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ကုလ သမဂၢဆုိင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္    ဆင္ဆန္းဟိုက ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ကာလ၌ အေရွ႕ေျမာက္ အာရွေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာ အမ်ားစုသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ရန္လိုေသာ ဆက္ဆံေရး မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္က ဇြန္ ၂၂ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံကို ခုခံ ကာကြယ္ရန္အတြက္ မည္သည့္ အဟန္႔အတားမ်ဳိးကို မဆို   အေလွ်ာ့ ေပးသြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပရန မိမိတို႔ ႏိုင္ငံဘက္မွ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။  

ျမ၀တီ
ကိုရီးယား ကြၽန္းဆြယ္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္းမာမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္ ေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ လက္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ႏိုင္ငံက ျပစ္တင္ ေဝ

ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၎တို႔၏ သ႐ုပ္ အစစ္အမွန္ကို ဖံုးကြယ္ ထားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Rodong Sinmun သတင္းဌာန၏ ေန႔စဥ္တုိက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္၌ ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာရပါတီက ဇြန္၂၃ ရက္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ အုိဘားမား၏ အာရွေဒသအား မ႑ိဳင္ျပဳေရး အစီအစဥ္ အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ကုလ သမဂၢဆုိင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္ ဆင္ဆန္းဟိုက ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ကာလ၌ အေရွ႕ေျမာက္ အာရွေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာ အမ်ားစုသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ရန္လိုေသာ ဆက္ဆံေရး မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္က ဇြန္ ၂၂ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံကို ခုခံ ကာကြယ္ရန္အတြက္ မည္သည့္ အဟန္႔အတားမ်ဳိးကို မဆို အေလွ်ာ့ ေပးသြားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပရန မိမိတို႔ ႏိုင္ငံဘက္မွ ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...