ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တာခ်ီလိတ္ ေဆး႐ံုအိမ္သာအတြင္း လူတစ္ဦး ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုး

Tuesday, 18 June 2013

တာခ်ီလိတ္ ေဆး႐ံုအိမ္သာအတြင္း လူတစ္ဦး ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုး


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...