ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိႏၵိယ၌ သာမန္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ႀကီးမားသည့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦး၏ ဦးေခါင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ ခဲြစိတ္ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ခဲ့

Saturday, 29 June 2013

အိႏၵိယ၌ သာမန္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ႀကီးမားသည့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦး၏ ဦးေခါင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ ခဲြစိတ္ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ခဲ့

နယူးေဒလီ  ဇြန္   ၂၈
အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ဆရာဝန္မ်ားသည္ သာမန္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ႀကီးမားေသာ ကေလးငယ္ တစ္ဦး၏ ဦးေခါင္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ ခဲြစိတ္၍ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းဆရာဝန္ မ်ားက ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
႐ိုနာဘီဂမ္ အမည္ရွိ တစ္ႏွစ္သား အရြယ္ ကေလးငယ္၏ ဦးေခါင္းခြံ အတြင္းမွ အရည္ပို မ်ားကို နယူးေဒလီၿမိဳ႕ အနီးရွိ ေဆး႐ံု တစ္႐ံုမွ ဆရာဝန္မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ပထမ အႀကိမ္ ေဖာက္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ဖန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ခဲြစိတ္ တည္ေဆာက္မႈ ကိုလည္း အဆိုပါ ေဆး႐ံု၌ပင္ ေလးနာရီၾကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ိုနာဘီဂမ္သည့္ hydrocephalus ေရာဂါ (ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ဦးေခါင္းခြံ အၾကား  အေရမ်ား မပိတ္မီတြင္ ဦးေခါင္း ႀကီးလာျခင္း)ႏွင့္ အတူ ေမြးဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးငယ္၏ ဦးေခါင္း အတြင္း အရည္ပိုမ်ား ပါရွိေနၿပီး ၄င္း၏ ဦးေခါင္းခြံမွာ သာမန္ထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ႀကီးမားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ဦးေႏွာက္ အာ႐ံုေၾကာ ဆုိင္ရာ ခဲြစိတ္ ဆရာဝန္ တစ္ဦးက ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
႐ိုနာ၏ ဦးေခါင္းပိုင္းမွာ ၉၄ စင္တီမီ တာခန္႔ ေဖာင္းပြေနၿပီး ၄င္း၏ ဦးေႏွာက္ ေပၚတြင္ ဖိအားမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းအေနျဖင့္ တည့္မတ္စြာ ေနထုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သလို ေလးဖက္ တြားသြားရန္လည္း  မျဖစ္ေအာင္ ဦးေႏွာက္ အတြင္းရွိ အရည္ပို မ်ားက ဒုကၡေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ဦးေႏွာက္ အတြင္းရွိ အရည္ပိုမ်ားကို ေဖာက္ထုတ္၍ ခဲြစိတ္ ကုသမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးေႏွာက္ အာ႐ံုေၾကာ ဆုိင္ရာ ခဲြစိတ္ အထူးကု ဆရာဝန္ ဆန္ဒိစ္ဗုိင္ ရွရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။               
 ၿမဝတီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...