ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကားထိပ္ တိုက္ရင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပြား

Friday, 7 June 2013

ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကားထိပ္ တိုက္ရင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပြား


Photo: ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကားထိပ္ တိုက္ရင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပြား
Friday, June 07, 2013

ေတာင္ငူခရိုင္၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အုတ္တြင္းမွေတာင္ငူဘက္အထြက္ မိုင္တိုင္ ၁၆၆/၇ သုသာန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီး ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းေပၚတြင္ ေတာင္ငူဘက္မွေမာင္းႏွင္လာေသာ ၆ဂ/.... ၁၄ ဘီးပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အုတ္တြင္းဘက္မွေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆိုင္ကယ္တို႔ ဇြန္လ(၇)ရက္ ညေန(၃း၀၀)နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ထိပ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားရာ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္လာသူ ေနရာတြင္ေသဆံုးသြားၿပီး၊ ကားမွာအရွိန္လြန္ၿပီး တဘက္ယာဥ္ေက်ာေဘးရွိ လမ္းေဘးသို႔ထိုးက်ကာတိမ္းေမွာက္သြားသည္။

ေသဆံုးသူဆိုင္ကယ္သမားထံမွ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ေငြသား ၇၃၄၅၀ိ/-က်ပ္ေတြ႕ရွိၿပီး ထိုေသဆံုးသူဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္စံုစမ္းရာ ေသဆံုးသူမွာ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕ မွ ကိုေဒ၀ါလားလာလူး(အဖ)ဦးဂ်မ္ဗဂ်ာလာလူး၊ ေတာေရွာက္ျမစ္ေရာင္းသူ၊ အသက္(၄၀)ႏွစ္ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားသည္။

ယဥ္ေမာင္းမွာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၿပီး ကားထဲသို႔ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွစစ္ေဆးရာတြင္ ကားထဲတြင္က်န္ခဲ႔ေသာဖုန္းမွ ဆက္သြယ္စံုစမ္းရာ ယာဥ္ေမာင္းမွာ ဦးဟန္ဇာ ဟုသိရွိထားသည္။

အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေတာင္ငူသတင္းပံုရိပ္မ်ား
ေတာင္ငူခရိုင္၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အုတ္တြင္းမွေတာင္ငူဘက္အထြက္ မိုင္တိုင္ ၁၆၆/၇ သုသာန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီး ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းေပၚတြင္ ေတာင္ငူဘက္မွေမာင္းႏွင္လာေသာ ၆ဂ/.... ၁၄ ဘီးပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အုတ္တြင္းဘက္မွေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆိုင္ကယ္တို႔ ဇြန္လ(၇)ရက္ ညေန(၃း၀၀)နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ထိပ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားရာ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္လာသူ ေနရာတြင္ေသဆံုးသြားၿပီး၊ ကားမွာအရွိန္လြန္ၿပီး တဘက္ယာဥ္ေက်ာေဘးရွိ လမ္းေဘးသို႔ထိုးက်ကာတိမ္းေမွာက္သြားသည္။

ေသဆံုးသူဆိုင္ကယ္သမားထံမွ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ေငြသား ၇၃၄၅၀ိ/-က်ပ္ေတြ႕ရွိၿပီး ထိုေသဆံုးသူဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္စံုစမ္းရာ ေသဆံုးသူမွာ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕ မွ ကိုေဒ၀ါလားလာလူး(အဖ)ဦးဂ်မ္ဗဂ်ာလာလူး၊ ေတာေရွာက္ျမစ္ေရာင္းသူ၊ အသက္(၄၀)ႏွစ္ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားသည္။

ယဥ္ေမာင္းမွာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၿပီး ကားထဲသို႔ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွစစ္ေဆးရာတြင္ ကားထဲတြင္က်န္ခဲ႔ေသာဖုန္းမွ ဆက္သြယ္စံုစမ္းရာ ယာဥ္ေမာင္းမွာ ဦးဟန္ဇာ ဟုသိရွိထားသည္။

အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ေတာင္ငူသတင္းပံုရိပ္မ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...