ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒုတိယအၾကိမ္ သာဓုပါဦးေတဇ- မေလးျပန္ ျမန္မာေတြ ေလယာဥ္အခမဲ့စီးနိုင္ျပီ

Tuesday, 11 June 2013

ဒုတိယအၾကိမ္ သာဓုပါဦးေတဇ- မေလးျပန္ ျမန္မာေတြ ေလယာဥ္အခမဲ့စီးနိုင္ျပီ


Photo: ဒုတိယအၾကိမ္ သာဓုပါဦးေတဇ- မေလးျပန္ ျမန္မာေတြ ေလယာဥ္အခမဲ့စီးနိုင္ျပီ

မေလးရွားကျမန္မာေတြကို ဦးေတဇက ေလယာဥ္နဲ႔ အခမဲ့ေခၚေပးမဲ့အျပင္ ျပည္တြင္းမွာပါ အခမဲ့ေလယာဥ္စီးခြင့္ေပးမယ္။

မေလးျပန္ျမန္မာမ်ားအတြက္အဲပုဂံေလေၾကာင္းမွာ အခမဲ့စီးႏိုင္ၿပီး နယ္ျပန္ႏိုင္ 
အဲပုဂံကမေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါကသက္ဆိုင္ရာေဒသ
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္အဲပုဂံေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားတြင္အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Credit: Yangon Media Group.
----------------------------------------------
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီးေဟာခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အားေပးပါတယ္ဆိုတာ၇ဲ႔ အနွစ္သာရကို အခုဆိုပိုျပီးသေဘာေပါက္လာတယ္။
ဘုရားတည္ေက်ာင္းေဆာက္တာတင္မကဘူး ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ဒုကၡေရာက္ေတာ့ ခရုိနီခ်င္းအတူတူမွာေတာင္ ဗုဒၶဘာသာခရိုနီကပဲ ကူညီတာပဲ မဟုတ္လား? ခရိုနီပဲျဖစ္ျဖစ္ ခရိုျပာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာဆိုရင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိတယ္ဆိုရင္ အားေပးရမယ္။

ဘဂၤါလီက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကုိ တားဆီးဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔
မေလးရွားကျမန္မာေတြကို ဦးေတဇက ေလယာဥ္နဲ႔ အခမဲ့ေခၚေပးမဲ့အျပင္ ျပည္တြင္းမွာပါ အခမဲ့ေလယာဥ္စီးခြင့္ေပးမယ္။

မေလးျပန္ျမန္မာမ်ားအတြက္အဲပုဂံေလေၾကာင္းမွာ အခမဲ့စီးႏိုင္ၿပီး နယ္ျပန္ႏိုင္
အဲပုဂံကမေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါကသက္ဆိုင္ရာေဒသ
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္အဲပုဂံေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားတြင္အခမဲ့စီးနင္းခြင့္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Credit: Yangon Media Group.
----------------------------------------------
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီးေဟာခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဘာသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အားေပးပါတယ္ဆိုတာ၇ဲ႔ အနွစ္သာရကို အခုဆိုပိုျပီးသေဘာေပါက္လာတယ္။
ဘုရားတည္ေက်ာင္းေဆာက္တာတင္မကဘူး ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ဒုကၡေရာက္ေတာ့ ခရုိနီခ်င္းအတူတူမွာေတာင္ ဗုဒၶဘာသာခရိုနီကပဲ ကူညီတာပဲ မဟုတ္လား? ခရိုနီပဲျဖစ္ျဖစ္ ခရိုျပာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာဆိုရင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိတယ္ဆိုရင္ အားေပးရမယ္။

ဘဂၤါလီက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကုိ တားဆီးဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...