ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: " ခင္လႈိင္၏ သားအငယ္ဆုံး ဗီဒီယုိဇာတ္ကားစတင္ရုိက္ကူး "

Tuesday, 25 June 2013

" ခင္လႈိင္၏ သားအငယ္ဆုံး ဗီဒီယုိဇာတ္ကားစတင္ရုိက္ကူး "


Photo: " ခင္လႈိင္၏ သားအငယ္ဆုံး ဗီဒီယုိဇာတ္ကားစတင္ရုိက္ကူး "
Tuesday, June 25, 2013

သရုပ္ေဆာင္ ခင္လႈိင္၏သားအငယ္ဆုံး ေနရဲကုိစတင္ၿပီး မင္းသားတင္တဲ့အေနနဲ႔ ခင္လႈိင္ကုိယ္တုိင္ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ဖန္တီးရုိက္ကူးမည့္ "အမုန္းခံလူမုိက္" ဇာတ္ကားကုိ ေနထူးႏုိင္၊ ေနရဲ၊ ေအးျမတ္သူ တုိ႔ႏွင့္ ဇြန္လ ၂၇ ၇က္ေန႔မွာ ရုိက္ကူးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္း၊ဇာတ္ညႊန္း ဖုိးေက်ာ္(သန္လ်င္)ျဖစ္ၿပီး ေမ့ရင္ခြင္ ဗီဒီယုိထုတ္လုပ္ေရးက
စီစဥ္ရုိက္ကူးမွာျဖစ္ပါတယ္။

သရုပ္ေဆာင္ ခင္လႈိင္က သူ႔ရဲ႕သားအငယ္ဆုံးကုိလည္း ပရိသတ္ေတြအားေပးၾကပါအုံးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ - ခင္လႈိင္ေဖ့စ္ဘုခ္
Popular Journal
သရုပ္ေဆာင္ ခင္လႈိင္၏သားအငယ္ဆုံး ေနရဲကုိစတင္ၿပီး မင္းသားတင္တဲ့အေနနဲ႔ ခင္လႈိင္ကုိယ္တုိင္ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ဖန္တီးရုိက္ကူးမည့္ "အမုန္းခံလူမုိက္" ဇာတ္ကားကုိ ေနထူးႏုိင္၊ ေနရဲ၊ ေအးျမတ္သူ တုိ႔ႏွင့္ ဇြန္လ ၂၇ ၇က္ေန႔မွာ ရုိက္ကူးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္း၊ဇာတ္ညႊန္း ဖုိးေက်ာ္(သန္လ်င္)ျဖစ္ၿပီး ေမ့ရင္ခြင္ ဗီဒီယုိထုတ္လုပ္ေရးက
စီစဥ္ရုိက္ကူးမွာျဖစ္ပါတယ္။

သရုပ္ေဆာင္ ခင္လႈိင္က သူ႔ရဲ႕သားအငယ္ဆုံးကုိလည္း ပရိသတ္ေတြအားေပးၾကပါအုံးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ - ခင္လႈိင္ေဖ့စ္ဘုခ္
Popular Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...