ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕နယ္မွာ မိုးသည္းထန္ၿပီး ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရၾကီးတဲ့အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားရဲ႕ ကေလးငယ္ ၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္

Wednesday, 5 June 2013

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕နယ္မွာ မိုးသည္းထန္ၿပီး ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရၾကီးတဲ့အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားရဲ႕ ကေလးငယ္ ၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္


DVBေဒၚခင္ရူပါ တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...