ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “Lord of the Rings မွ ဓား႐ွည္မ်ား ခုိးယူမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီး”

Wednesday, 5 June 2013

“Lord of the Rings မွ ဓား႐ွည္မ်ား ခုိးယူမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီး”

“Lord of the Rings မွ ဓား႐ွည္မ်ား ခုိးယူမႈျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ
ဖမ္းဆီး”
Re-post By ACM 5-6-2013

Lord of the Rings ဇာတ္ကားထဲတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဓားရွည္မ်ားကို ခုိးယူခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈျဖင့္ အမ်ိုးသမီး တစ္ဦးကို အေမရိကန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ကမာၻေက်ာ္ စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းတြဲႀကီးအတြင္း ရိုက္ကြင္း၌ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဓားရွည္ႏွစ္လက္ကို ခိုးယူခဲ့သည္ဟု သံသယ ရွိသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း နယူးေယာ့ခ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ဘရန္ဒါမက္ေကးသည္ ယခုအခါ ေဖာက္ထြင္းမႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲခံရရန္ နီးစပ္ေနသည္။ သူမသည္ အခ်ို႕ေသာ ရိုက္ကြင္းအသံုးျပဳ ပစၥည္းမ်ားကို
လည္း အလစ္သုတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသးသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို မၾကာမီက ရံုတင္ခဲ့သည့္ The Hobbit, An Unexpected Journey တြင္လည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

Lord of the Rings ဇာတ္ကားထဲတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဓားရွည္မ်ားကို ခုိးယူခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈျဖင့္ အမ်ိုးသမီး တစ္ဦးကို အေမရိကန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ကမာၻေက်ာ္ စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းတြဲႀကီးအတြင္းရိုက္ကြင္း၌အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဓား
ရွည္ႏွစ္လက္ကို ခိုးယူခဲ့သည္ဟု သံသယ ရွိသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း နယူးေယာ့ခ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆို
သည္။

ဘရန္ဒါမက္ေကးသည္ ယခုအခါ ေဖာက္ထြင္းမႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲခံရရန္ နီးစပ္ေနသည္။ သူမသည္ အခ်ို
ေသာ ရိုက္ကြင္းအသံုးျပဳ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အလစ္သုတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသးသည္။ထိုပစၥည္းမ်ားကို မၾကာ
မီက ရံုတင္ခဲ့သည့္ The Hobbit, An Unexpected Journey တြင္လည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network ,RangonNewsDaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...