ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၂၀၁၃ ေရြေျခေထာက္ဆုအတြက္ ဘက္ခမ္း၊ ပီယာလုိ၊ ေရာ္နယ္ဒုိ၊ ကလုိေဆးတုိ႔ ပါ၀င္လာ

Saturday, 6 July 2013

၂၀၁၃ ေရြေျခေထာက္ဆုအတြက္ ဘက္ခမ္း၊ ပီယာလုိ၊ ေရာ္နယ္ဒုိ၊ ကလုိေဆးတုိ႔ ပါ၀င္လာ


Photo: ၂၀၁၃ ေရြေျခေထာက္ဆုအတြက္ ဘက္ခမ္း၊ ပီယာလုိ၊ ေရာ္နယ္ဒုိ၊ ကလုိေဆးတုိ႔ ပါ၀င္လာ 
Sunday, July 07, 2013

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေရြေျခေထာက္ဆုအတြက္ ဘက္ခမ္း၊ ပီယာလုိ၊ ကလုိေဆးနဲ႔ ထရက္ဇီေဂးတုိ႔ ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး ဒီဆုဟာ တစ္သက္မွာ

တစ္ခါပဲရတဲ့ဆုျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္မွာ ေပးမယ့္ ဒီဆုအတြက္ ပဏာမ ၁၀ဦးစာရင္း ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး က်န္ကစားသမား ၆ဦးကေတာ့ ေရာ္နယ္ဒုိ၊ ဒေရာ့ဘာ၊ ကာဆီးလက္စ္၊ လမ္းပတ္၊ အီတုိး၊ အက္နီယက္စတာတုိ႔ပါ။

ပဏာမစာရင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ အားကစား ကေလာင္ရွင္မ်ား အဖြဲ႕ကေန ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ၿပီး အြန္လုိင္းမဲေပးမႈကေန ဆုံးျဖတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ၂၈ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့ ကစားသမားေတြကုိပဲ ေရြေျခေထာက္ဆုေပးတာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ေျခဖ၀ါးပုံစံကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ မြန္တီကာလုိက ျပတုိက္ထဲမွာ ထည့္သြင္းျပသထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္ကေန စတင္ေပးအပ္တဲ့ ဒီဆုကုိ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ ေရြေျခေထာက္ဆုလုိ႔ အမည္ေပးၿပီး ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ရံပုံေငြတုိးျမွင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီႏွစ္ကစလုိ႔ ဆုရသူေတြကေတာ့ ေရာ္နယ္ဒင္ဟုိ၊ ေတာ့တီ၊ ဂစ္၊ အီဘရာဟီမုိဗစ္ခ်္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
http://yoyarlay.com

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေရြေျခေထာက္ဆုအတြက္ ဘက္ခမ္း၊ ပီယာလုိ၊ ကလုိေဆးနဲ႔ ထရက္ဇီေဂးတုိ႔ ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး ဒီဆုဟာ တစ္သက္မွာ

တစ္ခါပဲရတဲ့ဆုျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္မွာ ေပးမယ့္ ဒီဆုအတြက္ ပဏာမ ၁၀ဦးစာရင္း ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး က်န္ကစားသမား ၆ဦးကေတာ့ ေရာ္နယ္ဒုိ၊ ဒေရာ့ဘာ၊ ကာဆီးလက္စ္၊ လမ္းပတ္၊ အီတုိး၊ အက္နီယက္စတာတုိ႔ပါ။

ပဏာမစာရင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ အားကစား ကေလာင္ရွင္မ်ား အဖြဲ႕ကေန ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ၿပီး အြန္လုိင္းမဲေပးမႈကေန ဆုံးျဖတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ၂၈ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့ ကစားသမားေတြကုိပဲ ေရြေျခေထာက္ဆုေပးတာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ေျခဖ၀ါးပုံစံကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ မြန္တီကာလုိက ျပတုိက္ထဲမွာ ထည့္သြင္းျပသထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္ကေန စတင္ေပးအပ္တဲ့ ဒီဆုကုိ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ ေရြေျခေထာက္ဆုလုိ႔ အမည္ေပးၿပီး ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ရံပုံေငြတုိးျမွင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီႏွစ္ကစလုိ႔ ဆုရသူေတြကေတာ့ ေရာ္နယ္ဒင္ဟုိ၊ ေတာ့တီ၊ ဂစ္၊ အီဘရာဟီမုိဗစ္ခ်္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
yoyarlay.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...