ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကန္သာယာ ပန္းျခံအား ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္း ပါ၀င္ေသာ Theme Park အျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ လ်ာထား

Saturday, 6 July 2013

ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကန္သာယာ ပန္းျခံအား ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္း ပါ၀င္ေသာ Theme Park အျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ လ်ာထား


Photo: ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကန္သာယာ ပန္းျခံအား ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္း ပါ၀င္ေသာ Theme Park အျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ လ်ာထား
Sunday, July 07, 2013

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ကန္သာယာ ပန္းျခံအား ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္း၊ ေရလႊာကစားနည္းမ်ား၊ ေရပန္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဥယ်ာဥ္ (Theme Park) အျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ လ်ာထားသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ကန္သာယာ ပန္းျခံအတြင္း ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္း၊ ေရလႊာကစားနည္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔သို႔ တင္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။          

ကန္သာယာ ပန္းျခံသည္ ေျမေနရာ က်ယ္၀န္းေသာ ပန္းျခံတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထည့္သြင္းျဖစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။ ကန္သာယာ ပန္းျခံသည္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား စိမ္းလန္းစြာ ရွိေနသည့္ ပန္းျခံ၀င္ေၾကး ေကာက္ခံသည့္ ပန္းျခံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္ စိမ္းလန္းေျမ ဧရိယာမ်ား ေလ်ာ့နည္းမသြားေစရန္ ထိန္းသိမ္းမည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံအေရအတြက္ ၅၈ ခုရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ အနားယူ အပန္းေျဖႏိုင္ေသာ ပန္းျခံအေရအတြက္မွာမူ နည္းပါးေနကာ လက္ရွိေရလႊာ ကစားနည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကစားနည္းစံုရွိေသာ ပန္းျခံမ်ားမွာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၊ ျမကြၽန္းသာႏွင့္ ႐ႈခင္းသာ စသည့္ေနရာမ်ားသာရွိေၾကာင္း၊ ႐ႈခင္းသာပန္းျခံမွာလည္း လက္ရွိျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန၍ ေခတၱပိတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ကန္သာယာ ပန္းျခံအား ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္း၊ ေရလႊာကစားနည္းမ်ား၊ ေရပန္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဥယ်ာဥ္ (Theme Park) အျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ လ်ာထားသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ကန္သာယာ ပန္းျခံအတြင္း ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္း၊ ေရလႊာကစားနည္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔သို႔ တင္ျပထားသည္ဟု သိရသည္။

ကန္သာယာ ပန္းျခံသည္ ေျမေနရာ က်ယ္၀န္းေသာ ပန္းျခံတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထည့္သြင္းျဖစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။ ကန္သာယာ ပန္းျခံသည္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား စိမ္းလန္းစြာ ရွိေနသည့္ ပန္းျခံ၀င္ေၾကး ေကာက္ခံသည့္ ပန္းျခံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္လယ္တု အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္ စိမ္းလန္းေျမ ဧရိယာမ်ား ေလ်ာ့နည္းမသြားေစရန္ ထိန္းသိမ္းမည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ အပါအ၀င္ ပန္းျခံအေရအတြက္ ၅၈ ခုရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ အနားယူ အပန္းေျဖႏိုင္ေသာ ပန္းျခံအေရအတြက္မွာမူ နည္းပါးေနကာ လက္ရွိေရလႊာ ကစားနည္းမ်ားႏွင့္ အျခားကစားနည္းစံုရွိေသာ ပန္းျခံမ်ားမွာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၊ ျမကြၽန္းသာႏွင့္ ႐ႈခင္းသာ စသည့္ေနရာမ်ားသာရွိေၾကာင္း၊ ႐ႈခင္းသာပန္းျခံမွာလည္း လက္ရွိျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန၍ ေခတၱပိတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...