ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: က်င္ငယ္ရည္ျဖင့္ အားျဖည့္သြင္းရသည့္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း တီထြင္

Sunday, 21 July 2013

က်င္ငယ္ရည္ျဖင့္ အားျဖည့္သြင္းရသည့္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း တီထြင္


Photo: က်င္ငယ္ရည္ျဖင့္ အားျဖည့္သြင္းရသည့္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း တီထြင္
Sunday, July 21, 2013

ဘရစၥတို စက္ရုပ္ သုေတသန စင္တာႏွင့္ UWEမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ က်င္ငယ္ရည္ကို ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ စြမ္းအင္ထုတ္ေပးသည့္ Microbial Fuel Cellေလးမ်ား ပါရွိသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္လံုးကို ျပဳလုပ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာ

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ သုေတသီမ်ားသည္ က်င္ငယ္ရည္မွတစ္ဆင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ႏုတ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ ဖန္တီးလုိက္သည္။ ဘရစၥတို စက္ရုပ္ သုေတသန စင္တာႏွင့္ UWEမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ က်င္ငယ္ရည္ကို ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ စြမ္းအင္ထုတ္ေပးသည့္ Microbial Fuel Cellေလးမ်ား ပါရွိသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္လံုးကို ျပဳလုပ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာသြားသည္။ ယခုတီထြင္မႈသည္ က်င္ငယ္ရည္ကို အသံုးျပဳကာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္လံုးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အားသြင္းႏုိင္သည့္ မွတ္တိုင္သစ္ဟုလည္း ဆိုသည္။ အနာဂတ္ကာလ စြမ္းအင္ ေျခြတာမႈ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ မိမိတို႔၏ နည္းပညာသစ္သည္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အတြက္တင္သာ မကဘဲ ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္မ်ား၊ ေရခ်ိဳးေရပန္းမ်ား အတြက္ပါ အသံုးဝင္လာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားသည္။

လက္ရွိ နည္းပညာကို မြမ္းမံ ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပုလုပ္ၿပီးပါက မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ပင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာကို က်င္ငယ္ရည္ျဖင့္ အားျဖည့္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ MFCဟု အတိုေကာက္ ေခၚေဝၚသည့္ Micro Fuel Cellေလးမ်ားသည္ စက္ဆုပ္စရာဟု ယူဆသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ ျဖစ္လာေစမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ နည္းပညာကို Pysical Chemistry Chemical Physics ပညာရင္ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ Royal Society of Chemistryတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုဖန္တီးမႈတြင္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ အိုင္ယြန္နစ္ အိုင္ရိုပူးေလာ့စ္က "ဘယ္သူကမွ ဆီးထဲက စြမ္းအင္ထုတ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးမိမယ္ မထင္ဘူး။ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာပါ။ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းကို စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ တစ္ခုျဖစ္လာေစတာဟာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ပါပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ ကုန္ဆံုးသြားမွာ မပူရတဲ့ စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားေတြရဲ႕ က်င္ငယ္ရည္ပဲ မဟုတ္လား။ MFCေလးေတြကို က်င္ငယ္ရည္ ျဖတ္သန္းသြားခ်ိန္မွာ ထြက္ေပၚလာတဲ့ စြမ္းအင္ေတြကို စုေဆာင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ Samsung မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္လံုးကို အားသြင္းႏုိင္ခဲ့တယ္"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ဒီစြမ္းအင္ ရင္းျမစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနေတြ၊ ေလေတြကိုလည္း မွီခိုစရာ မလိုဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စမ္းသပ္ထားခ်က္အရ လက္ရွိ စြမ္းအင္ စုေဆာင္းႏုိင္စြမ္းက ဖုန္းတစ္လံုးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ SMS ေပးပို႔မႈ၊ အင္တာနက္ ရွာေဖြမႈနဲ႔ ဖုန္းေခၚ စကားေျပာမႈေတြအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ အျပည့္အဝ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္မူ ဆက္လက္ ျမွင့္တင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။ စမ္းၾကည့္တာေတာ့ ဖုန္းေခၚတဲ့အခါ တျခားလုပ္ေဆာင္မႈေတြထက္ စြမ္းအင္ ပိုကုန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ အားသြင္းထားတဲ့ ဘက္ထရီကို ပိုၿပီး ၾကာၾကာခံေအာင္ေတာ့ လုပ္ရဦးမယ္ေလ။ ေလာေလာဆယ္ နည္းစနစ္ကို စမ္းသပ္တယ္။ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္စဥ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ရမယ္။ အနာဂတ္မွာ ဖုန္းတစ္လံုးကို အျပည့္အဝ အားသြင္းႏုိင္ေအာင္ လုပ္လာႏုိင္မွာပါဟု အိုင္ရိုပူးေလာ့စ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

Planet Myanmar Network
ဘရစၥတို စက္ရုပ္ သုေတသန စင္တာႏွင့္ UWEမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ က်င္ငယ္ရည္ကို ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ စြမ္းအင္ထုတ္ေပးသည့္ Microbial Fuel Cellေလးမ်ား ပါရွိသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္လံုးကို ျပဳလုပ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာ

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ သုေတသီမ်ားသည္ က်င္ငယ္ရည္မွတစ္ဆင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ႏုတ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ ဖန္တီးလုိက္သည္။ ဘရစၥတို စက္ရုပ္ သုေတသန စင္တာႏွင့္ UWEမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ က်င္ငယ္ရည္ကို ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ စြမ္းအင္ထုတ္ေပးသည့္ Microbial Fuel Cellေလးမ်ား ပါရွိသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္လံုးကို ျပဳလုပ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာသြားသည္။ ယခုတီထြင္မႈသည္ က်င္ငယ္ရည္ကို အသံုးျပဳကာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္လံုးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အားသြင္းႏုိင္သည့္ မွတ္တိုင္သစ္ဟုလည္း ဆိုသည္။ အနာဂတ္ကာလ စြမ္းအင္ ေျခြတာမႈ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ မိမိတို႔၏ နည္းပညာသစ္သည္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အတြက္တင္သာ မကဘဲ ေရခ်ိဳးခန္းထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္မ်ား၊ ေရခ်ိဳးေရပန္းမ်ား အတြက္ပါ အသံုးဝင္လာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆထားသည္။

လက္ရွိ နည္းပညာကို မြမ္းမံ ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပုလုပ္ၿပီးပါက မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ပင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာကို က်င္ငယ္ရည္ျဖင့္ အားျဖည့္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ MFCဟု အတိုေကာက္ ေခၚေဝၚသည့္ Micro Fuel Cellေလးမ်ားသည္ စက္ဆုပ္စရာဟု ယူဆသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ ျဖစ္လာေစမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ နည္းပညာကို Pysical Chemistry Chemical Physics ပညာရင္ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ Royal Society of Chemistryတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုဖန္တီးမႈတြင္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ အိုင္ယြန္နစ္ အိုင္ရိုပူးေလာ့စ္က "ဘယ္သူကမွ ဆီးထဲက စြမ္းအင္ထုတ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးမိမယ္ မထင္ဘူး။ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာပါ။ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းကို စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ တစ္ခုျဖစ္လာေစတာဟာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ပါပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ ကုန္ဆံုးသြားမွာ မပူရတဲ့ စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူသားေတြရဲ႕ က်င္ငယ္ရည္ပဲ မဟုတ္လား။ MFCေလးေတြကို က်င္ငယ္ရည္ ျဖတ္သန္းသြားခ်ိန္မွာ ထြက္ေပၚလာတဲ့ စြမ္းအင္ေတြကို စုေဆာင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ Samsung မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တစ္လံုးကို အားသြင္းႏုိင္ခဲ့တယ္"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ဒီစြမ္းအင္ ရင္းျမစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနေတြ၊ ေလေတြကိုလည္း မွီခိုစရာ မလိုဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စမ္းသပ္ထားခ်က္အရ လက္ရွိ စြမ္းအင္ စုေဆာင္းႏုိင္စြမ္းက ဖုန္းတစ္လံုးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ SMS ေပးပို႔မႈ၊ အင္တာနက္ ရွာေဖြမႈနဲ႔ ဖုန္းေခၚ စကားေျပာမႈေတြအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ အျပည့္အဝ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္မူ ဆက္လက္ ျမွင့္တင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။ စမ္းၾကည့္တာေတာ့ ဖုန္းေခၚတဲ့အခါ တျခားလုပ္ေဆာင္မႈေတြထက္ စြမ္းအင္ ပိုကုန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ အားသြင္းထားတဲ့ ဘက္ထရီကို ပိုၿပီး ၾကာၾကာခံေအာင္ေတာ့ လုပ္ရဦးမယ္ေလ။ ေလာေလာဆယ္ နည္းစနစ္ကို စမ္းသပ္တယ္။ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္စဥ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ရမယ္။ အနာဂတ္မွာ ဖုန္းတစ္လံုးကို အျပည့္အဝ အားသြင္းႏုိင္ေအာင္ လုပ္လာႏုိင္မွာပါဟု အိုင္ရိုပူးေလာ့စ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...