ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား(၂)ဦးအား တရားမ၀င္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႕ ပို႕ေဆာင္သူမ်ားအားအေရးယူမႈ

Thursday, 11 July 2013

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား(၂)ဦးအား တရားမ၀င္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႕ ပို႕ေဆာင္သူမ်ားအားအေရးယူမႈ


Photo: ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား(၂)ဦးအား တရားမ၀င္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႕ ပို႕ေဆာင္သူမ်ားအားအေရးယူမႈ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၁

၉.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၄၃၀ အခ်ိန္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္(၈)ရပ္ကြက္၊ အေနာ္ရထားလမ္း အမွတ္ ၂၄၀ ရွိ Polo Guest House တြင္ သဃၤန္း၀တ္ျဖင့္ လာေရာက္တည္းခိုၿပီး အရပ္၀တ္ျဖင့္ေနထိုင္ကာ လမ္းေဘးထမင္းဆိုင္တြင္ထမင္းထြက္စားသူဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား မ်ားျဖစ္သည့္ Parsujit Barua (၂၇)ႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လူမ်ိဳး/ 
ဗုဒၶဘာသာ၊ (ဘ) Rjon Barua ႏွင့္ Antar Barua (၂၉)ႏွစ္၊ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လူမ်ိဳး /ဗုဒၶဘာသာ၊ (ဘ) Dulal Barua တို႔ႏွစ္ဦးအားစစ္ေဆးရာ ၎တို႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမွ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ တဆင့္လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မင္းႏိုင္ (၃၅)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးအာဇီဇူေမာက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ေနသူႏွင့္ 
၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ မရင္ရင္၀င္း (၂၇)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးမာမတ္ဆူလတန္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ေနသူတို႔ ႏွစ္ဦးမွ တရားမ၀င္ပို႕ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပို႔ေပးခအျဖစ္ တစ္ဦးလ်င္ ေဒၚလာ ၅၀၀ စီအား ေပးခဲ့ရေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။
၎တို႕ႏွစ္ဦး၏ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ မင္းႏိုင္ႏွင့္မရင္ရင္၀င္း တို႔ႏွစ္ဦးအား ၎တို႔ ေနအိမ္မွ ဖမ္းဆီးရမိစစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးအား ရန္ကုန္မွ ျမ၀တီ၊ ျမ၀တီမွ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ မာမတ္ဆူလတန္(ခ)တင္၀င္းႏွင့္ မေရႊလံုးတို႔မွတဆင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
ေနအိမ္အတြင္းမွ လက္ကိုင္ဖုန္း(၁)လံုး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၀၀ တန္ (၆)ရြက္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသံုးေငြ ၅၀၀ တန္ (၁)ရြက္၊
၁၀၀ တန္ (၂) ရြက္၊ ၅၀ တန္ (၁)ရြက္၊ ျမန္မာေငြစကၠဴေရာရာ
၃၅၈၀၀၀ က်ပ္၊ Mr. Antar Barua အမည္ျဖင့္Air Banglaေလယာဥ္ လက္မွတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စာရြက္(၆)ရြက္၊ Mr. Parsujit Barua အမည္ ျဖင့္ Air Bangla ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္(၇)ရြက္တို႔အား ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ သက္ေသမ်ားေရွ႕
သိမ္းဆည္းကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးအား 
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရမည္ဟု ေသြးေဆာင္ေျပာဆို၍ တစ္ဦးလ်င္ ေဒၚလာ ၅၀၀ စီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသံုးေငြမ်ား
အားရယူၿပီး တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူ 
မင္းႏိုင္၊ ရင္ရင္၀င္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေနသူ 
မာမတ္ဆူလတန္(ခ) တင္၀င္း၊ မေရႊလံုးတို႔ (၄)ဦးအား ၁၀.၇.၂၀၁၃ရက္ေန႕၀၈၃၅အခ်ိန္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း
(ပ)၂၀၅/၂၀၁၃ ပုဒ္မ ၃၆၇/၃၇၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္အေရးယူ
ထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
၉.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၄၃၀ အခ်ိန္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္(၈)ရပ္ကြက္၊ အေနာ္ရထားလမ္း အမွတ္ ၂၄၀ ရွိ Polo Guest House တြင္ သဃၤန္း၀တ္ျဖင့္ လာေရာက္တည္းခိုၿပီး အရပ္၀တ္ျဖင့္ေနထိုင္ကာ လမ္းေဘးထမင္းဆိုင္တြင္ထမင္းထြက္စားသူဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား မ်ားျဖစ္သည့္ Parsujit Barua (၂၇)ႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လူမ်ိဳး/
ဗုဒၶဘာသာ၊ (ဘ) Rjon Barua ႏွင့္ Antar Barua (၂၉)ႏွစ္၊


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လူမ်ိဳး /ဗုဒၶဘာသာ၊ (ဘ) Dulal Barua တို႔ႏွစ္ဦးအားစစ္ေဆးရာ ၎တို႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမွ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ တဆင့္လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မင္းႏိုင္ (၃၅)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးအာဇီဇူေမာက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ေနသူႏွင့္
၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ မရင္ရင္၀င္း (၂၇)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးမာမတ္ဆူလတန္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ေနသူတို႔ ႏွစ္ဦးမွ တရားမ၀င္ပို႕ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပို႔ေပးခအျဖစ္ တစ္ဦးလ်င္ ေဒၚလာ ၅၀၀ စီအား ေပးခဲ့ရေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။
၎တို႕ႏွစ္ဦး၏ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ မင္းႏိုင္ႏွင့္မရင္ရင္၀င္း တို႔ႏွစ္ဦးအား ၎တို႔ ေနအိမ္မွ ဖမ္းဆီးရမိစစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးအား ရန္ကုန္မွ ျမ၀တီ၊ ျမ၀တီမွ
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ မာမတ္ဆူလတန္(ခ)တင္၀င္းႏွင့္ မေရႊလံုးတို႔မွတဆင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
ေနအိမ္အတြင္းမွ လက္ကိုင္ဖုန္း(၁)လံုး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၀၀ တန္ (၆)ရြက္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသံုးေငြ ၅၀၀ တန္ (၁)ရြက္၊
၁၀၀ တန္ (၂) ရြက္၊ ၅၀ တန္ (၁)ရြက္၊ ျမန္မာေငြစကၠဴေရာရာ
၃၅၈၀၀၀ က်ပ္၊ Mr. Antar Barua အမည္ျဖင့္Air Banglaေလယာဥ္ လက္မွတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စာရြက္(၆)ရြက္၊ Mr. Parsujit Barua အမည္ ျဖင့္ Air Bangla ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္(၇)ရြက္တို႔အား ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ သက္ေသမ်ားေရွ႕
သိမ္းဆည္းကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးအား
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရမည္ဟု ေသြးေဆာင္ေျပာဆို၍ တစ္ဦးလ်င္ ေဒၚလာ ၅၀၀ စီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသံုးေငြမ်ား
အားရယူၿပီး တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူ
မင္းႏိုင္၊ ရင္ရင္၀င္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေနသူ
မာမတ္ဆူလတန္(ခ) တင္၀င္း၊ မေရႊလံုးတို႔ (၄)ဦးအား ၁၀.၇.၂၀၁၃ရက္ေန႕၀၈၃၅အခ်ိန္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း
(ပ)၂၀၅/၂၀၁၃ ပုဒ္မ ၃၆၇/၃၇၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္အေရးယူ
ထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...