ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကေလးကြပ္ကဲမွ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား ၁၀၀ ျပား ၊ ဆူဒုိအက္ဖီဒရင္းအျဖဴေရာင္ ေဆးျပား ၆၀၀ ျပား၊ ICE ၂ ဂရမ္နွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမွု

Thursday, 11 July 2013

ကေလးကြပ္ကဲမွ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား ၁၀၀ ျပား ၊ ဆူဒုိအက္ဖီဒရင္းအျဖဴေရာင္ ေဆးျပား ၆၀၀ ျပား၊ ICE ၂ ဂရမ္နွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမွု


Photo: ကေလးကြပ္ကဲမွ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား ၁၀၀ ျပား ၊ ဆူဒုိအက္ဖီဒရင္းအျဖဴေရာင္ ေဆးျပား ၆၀၀ ျပား၊ ICE ၂ ဂရမ္နွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမွု

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၁၀
 ၂၈-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးကြပ္ကဲ၏ ကြင္းဆက္ေဖာ္ထုတ္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ လားရွုိး(မူးယစ္) ႀကီးၾကပ္သူ ဒုရဲမွဴး ရဲနုိင္နွင့္ မွုခင္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဒုရဲမွဴး ေမာင္ဖုန္း၊ လားရွုိးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္မ်ိဳးသြင္တို႔ ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ လားရွုိးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၇)၊ နယ္ေျမ(၆)၊ ရန္ကင္းလမ္း၊ အမွတ္(၁၁/၆) ရိွ ရဲအုပ္ ေက်ာ္ေဇာဦး၏ဇနီး နန္းသိန္းျမ(မ)၏ေမာင္၊ စုိင္းလွထြန္း(ခ)အုိက္က်ိဳင္း(က်ား)၏ ေနအိမ္အားရွာေဖြခဲ့သည္။ အဆုိပါအိမ္၌ စုိင္းလွထြန္း(က်ား)၏ဇနီး နန္းမေလး(ခ) နန္းေအးေလး(မ) နွင့္ မိသားစုအားေတြ႕ရိွ၍ ရွာေဖြရာ စုိင္းလွထြန္းအိပ္သည့္ အိပ္ခန္းအတြင္း ကုတင္ေခါင္းရင္း အံဆဲြ အတြင္းမွ ကုိယ္ထည္အမွတ္ DAA 474027 အေမရိကန္နုိင္ငံလုပ္ Beretta အမ်ိဳးအစား ပစၥတုိ(၁) လက္၊ ၎က်ည္ ၁၂ ေတာင့္၊ က်ည္ကဒ္ ၂ ခု ၊ ကုိယ္ထည္အမွတ္ L 125665  ထုိင္းနုိင္ငံလုပ္  မိန္းမကုိင္ (၅) လံုးျပဴးေသနတ္ (၁) လက္၊ ၎က်ည္ ၁၇ ေတာင့္၊ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ ေဆးျပား ၁၀၀ ျပား ၊ ဆူဒုိအက္ဖီဒရင္း အျဖဴေရာင္ေဆးျပား ၆၀၀ ျပား ၊ (ICE) ၂ ဂရမ္ နွင့္ ေနအိမ္ အိပ္ခန္း မီးခံေသတၱာအတြင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ေဒၚလာ ၊ အိႏၵိယရူးပီးေငြ ၁၆၃၅ ရူးပီး ၊ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၃၆၀၁၄ ယြမ္ ၊ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၄၃၂၀ ဘတ္ ၊ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၄၀.၃၇၂၂၅ သိန္း တို႔အား သိမ္းဆီးရမိသျဖင့္ လားရွုိးၿမိဳ႕မရဲစခန္း မယ(ပ) ၁၀၂/၂၀၁၃၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/ ၂၀(က)/ ၂၂(ခ)/၂၁ အရ အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
၂၈-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးကြပ္ကဲ၏ ကြင္းဆက္ေဖာ္ထုတ္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ လားရွုိး(မူးယစ္) ႀကီးၾကပ္သူ ဒုရဲမွဴး ရဲနုိင္နွင့္ မွုခင္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဒုရဲမွဴး ေမာင္ဖုန္း၊ လားရွုိးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္မ်ိဳးသြင္တို႔ ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ လားရွုိးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၇)၊ နယ္ေျမ(၆)၊ ရန္ကင္းလမ္း၊ အမွတ္(၁၁/၆) ရိွ ရဲအုပ္ ေက်ာ္ေဇာဦး၏ဇနီး နန္းသိန္းျမ(မ)၏ေမာင္၊ စုိင္းလွထြန္း(ခ)အုိက္က်ိဳင္း(က်ား)၏ ေနအိမ္အားရွာေဖြခဲ့သည္။ အဆုိပါအိမ္၌ စုိင္းလွထြန္း(က်ား)၏ဇနီး နန္းမေလး(ခ) နန္းေအးေလး(မ) နွင့္ မိသားစုအားေတြ႕ရိွ၍ ရွာေဖြရာ စုိင္းလွထြန္းအိပ္သည့္ အိပ္ခန္းအတြင္း ကုတင္ေခါင္းရင္း အံဆဲြ အတြင္းမွ ကုိယ္ထည္အမွတ္ DAA 474027 အေမရိကန္နုိင္ငံလုပ္ Beretta အမ်ိဳးအစား ပစၥတုိ(၁) လက္၊ ၎က်ည္ ၁၂ ေတာင့္၊ က်ည္ကဒ္ ၂ ခု ၊ ကုိယ္ထည္အမွတ္ L 125665 ထုိင္းနုိင္ငံလုပ္ မိန္းမကုိင္ (၅) လံုးျပဴးေသနတ္ (၁) လက္၊ ၎က်ည္ ၁၇ ေတာင့္၊ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ ေဆးျပား ၁၀၀ ျပား ၊ ဆူဒုိအက္ဖီဒရင္း အျဖဴေရာင္ေဆးျပား ၆၀၀ ျပား ၊ (ICE) ၂ ဂရမ္ နွင့္ ေနအိမ္ အိပ္ခန္း မီးခံေသတၱာအတြင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ေဒၚလာ ၊ အိႏၵိယရူးပီးေငြ ၁၆၃၅ ရူးပီး ၊ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၃၆၀၁၄ ယြမ္ ၊ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၄၃၂၀ ဘတ္ ၊ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၄၀.၃၇၂၂၅ သိန္း တို႔အား သိမ္းဆီးရမိသျဖင့္ လားရွုိးၿမိဳ႕မရဲစခန္း မယ(ပ) ၁၀၂/၂၀၁၃၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/ ၂၀(က)/ ၂၂(ခ)/၂၁ အရ အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
ရဲဇာနည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...