ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Facebook Page အေကာင့္အခိုးခံရျပီး မေကာင္းတဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္လို စာေတြေရးသားမႈျပဳလုပ္ခဲ့တာကို ႏွမသားခ်င္းမစာနာဘူးလို႕ ေျပာလာတဲ့ ခြန္းဆင့္ေနျခည္

Thursday, 11 July 2013

Facebook Page အေကာင့္အခိုးခံရျပီး မေကာင္းတဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္လို စာေတြေရးသားမႈျပဳလုပ္ခဲ့တာကို ႏွမသားခ်င္းမစာနာဘူးလို႕ ေျပာလာတဲ့ ခြန္းဆင့္ေနျခည္


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...