ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၾကက္ကုိစားေသာ ဧရာမ ပင့္ကူ Nephila edulis

Saturday, 27 July 2013

ၾကက္ကုိစားေသာ ဧရာမ ပင့္ကူ Nephila edulis


Photo: ၾကက္ကုိစားေသာ ဧရာမ ပင့္ကူ Nephila edulis
Saturday, 27 July 2013 

Nephila edulis လို႔အမည္ရတဲ့ ပင့္ကူပါ။ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံမွာပဲ ရွိတဲ့ ပင့္ကူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္တင္မကပဲ အျခားေသာ အေကာင္ၾကီး သတၱဝါမ်ားကို စားသံုးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

သူက အသားမစားပါဘူး။ ဦးေႏွာက္ပဲ ေဖာက္စားတာပါ။ လူေတြကို အႏၱရာယ္ ျပဳရတဲ့အထိေတာင္ ေၾကာက္ရတဲ့ ပင့္ကူ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတာကေတာ့ ၾသစေတးလ်က ပန္းျခံတစ္ခုမွာ ေမြးထားတဲ့ ပင့္ကူ ျဖစ္ပါတယ္။

Body အရွည္ ၂၃ မီလီမီတာေလာက္သာ ရွိေပမယ့္ သူ႔ထုတ္တဲ့ ပင့္ကူအိမ္ အခ်င္းက ၆ မီတာ အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ခိုင္လည္း ခိုင္ပါတယ္။ ေတာ္ရံု အားၾကီးပါတယ္ဆုိတာ က်ား၊ ေျခေသၤ့ ေတြေတာင္ မရုန္းႏိုင္ပါဘူး။ သူ႔ပင့္ကူအိမ္ရွိတဲ့ ေနရာေတြဆုိရင္ ေရွာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Nephila edulis ဟာ အသန္မာဆံုး ပင့္ကူအိမ္ထုတ္တဲ့ ပင့္ကူ စာရင္းထဲမွာလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: wiki
Aung Kham (MM Social Sky)
Nephila edulis လို႔အမည္ရတဲ့ ပင့္ကူပါ။ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံမွာပဲ ရွိတဲ့ ပင့္ကူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္တင္မကပဲ အျခားေသာ အေကာင္ၾကီး သတၱဝါမ်ားကို စားသံုးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

သူက အသားမစားပါဘူး။ ဦးေႏွာက္ပဲ ေဖာက္စားတာပါ။ လူေတြကို အႏၱရာယ္ ျပဳရတဲ့အထိေတာင္ ေၾကာက္ရတဲ့ ပင့္ကူ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတာကေတာ့ ၾသစေတးလ်က ပန္းျခံတစ္ခုမွာ ေမြးထားတဲ့ ပင့္ကူ ျဖစ္ပါတယ္။

Body အရွည္ ၂၃ မီလီမီတာေလာက္သာ ရွိေပမယ့္ သူ႔ထုတ္တဲ့ ပင့္ကူအိမ္ အခ်င္းက ၆ မီတာ အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ခိုင္လည္း ခိုင္ပါတယ္။ ေတာ္ရံု အားၾကီးပါတယ္ဆုိတာ က်ား၊ ေျခေသၤ့ ေတြေတာင္ မရုန္းႏိုင္ပါဘူး။ သူ႔ပင့္ကူအိမ္ရွိတဲ့ ေနရာေတြဆုိရင္ ေရွာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Nephila edulis ဟာ အသန္မာဆံုး ပင့္ကူအိမ္ထုတ္တဲ့ ပင့္ကူ စာရင္းထဲမွာလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: wiki
Aung Kham (MM Social Sky)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...