ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ရဲတစ္ခ်ဳိ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အႏိုင္က်င့္မႈအေပၚ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္

Monday, 26 August 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ရဲတစ္ခ်ဳိ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အႏိုင္က်င့္မႈအေပၚ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၌ တည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္၍ ၀မ္းေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ရသည့္အျပင္၊ အလည္သြားလာျခင္းႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ထြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိရာ ထိုင္းရဲတစ္ခ်ဳိ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေငြညႇစ္ေတာင္းခံမႈမ်ား၊ ေထာင္ခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္
ဓေလ့စ႐ိုက္ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ခံလာရသည့္ကိစၥရပ္မွာ မ်ားျပားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေသာင္းတင္ေထြး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထူးတို႕မွ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူလူထုအတြက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈ အျပင္ ကူညီေပးႏိုင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အခိုင္အမာျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ကာ ထိုင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ဘက္မွ မတရားခံရေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကူညီႏိုင္ေရးတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း
သိရသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီအား ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမွာ မဟုတ္ပဲ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အပါအ၀င္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ပါ၍ အဆိုပါ ကိစၥအတြက္ အႀကံျပဳႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈႏွင့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ၂၆.၈.၂၀၁၃ရက္ ၊ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္မွာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုးရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ထိုင္းရဲတစ္ခ်ဳိ႕၏ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္မႈမ်ားကို ခံခဲ့ရသူမ်ားမွလည္း မိမိတို႕၏ အေတြ႕အႀကံဳကိုလည္း ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tachileik Online News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...