ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လက္ထဲတြင္ အလိုအေလ်ာက္ အရည္ေပ်ာ္တဲ့ သတၳဳ

Monday, 26 August 2013

လက္ထဲတြင္ အလိုအေလ်ာက္ အရည္ေပ်ာ္တဲ့ သတၳဳ


Photo: လက္ထဲတြင္ အလိုအေလ်ာက္ အရည္ေပ်ာ္တဲ့ သတၳဳ
Monday, August 26, 2013

၁၈၇၅ ခုနွစ္မွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ တာပါ။
၎သတၳဳကိုေတာ့ ဂယ္လူယန္ လို႔ေခၚပါတယ္။ ထိုသတၳဳဟာ 
အပႈခ်ိန္ ၈၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွာ အလိုအေလ်ာက္ 
အရည္ေပ်ာ္ပါတယ္။ 

ထိုေၾကာင့္ သတၳဳ ဂေဟဆက္ရာတြင္ အပူေပးစရာ မလိုပဲ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳနိုင္ ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အပူပိုင္းေဒသေတြမွာ သံုးဖို႔ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ 

Kyaw Lin Naing (MM Social Sky)
၁၈၇၅ ခုနွစ္မွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ တာပါ။
၎သတၳဳကိုေတာ့ ဂယ္လူယန္ လို႔ေခၚပါတယ္။ ထိုသတၳဳဟာ
အပႈခ်ိန္ ၈၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္မွာ အလိုအေလ်ာက္
အရည္ေပ်ာ္ပါတယ္။

ထိုေၾကာင့္ သတၳဳ ဂေဟဆက္ရာတြင္ အပူေပးစရာ မလိုပဲ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳနိုင္ ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အပူပိုင္းေဒသေတြမွာ သံုးဖို႔ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။

Kyaw Lin Naing (MM Social Sky)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...