ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၂၉-၈-၂ဝ၁၃ မွ ၄-၉-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

Wednesday, 28 August 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၂၉-၈-၂ဝ၁၃ မွ ၄-၉-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း


တနဂၤေႏြ
ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ စကားေျပာရမည္။ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္း ျဖစ္မည္။ ကာလအတန္ၾကာ စီစဥ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအား ဦးတည္ ခ်က္ေျပာင္း၍လုပ္ရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ

ရပ္ဆိုင္းထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႕တြင္ ေပါက္ေပါက္တစ္ပြဲ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္အားလံုးကုိ ေက်ာ္ လႊားၿပီး အဆင့္ျမင့္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ အတတ္ပညာအတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖို႕ ထူးျခားေသာ တက္လမ္းရမည္။ အလိုျပည့္မည္။ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ကိစၥမ်ားကို ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႕တြင္ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
ၾကန္႕ၾကာေနသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားၿပီး အဆင့္ျမင့္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဖန္တီးႏုိင္မည္။ ျမဳပ္ေနေသာေငြ ျပန္ေပၚမည္။ စီးပြားကံ၊ လုပ္ငန္းကံ တိုးတက္မည္။ ဆုိင္းငံ့ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ခရီးကိစၥ၊ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ ကိစၥမ်ားအတြက္ စီစဥ္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႕တြင္ ဆမူဆာ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊား၍ အလိုရွိရာ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ အဖ်က္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရင္ဆုိင္ရမည္။ စီးပြားကံ ေကာင္းမည္။ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ စီမံၿပီးလုပ္ေသာကိစၥမ်ား အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္တတ္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေနအထားအား အသံုးခ်၍ ေအာင္ျမင္မႈ ဖန္တီးႏိုင္မည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။ မိသားစုလုပ္ငန္းစီးပြား တက္လမ္းရွိသည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္း မည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႕တြင္ ယပ္ျဖဴတစ္ေခ်ာင္း ဘုရားလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ ရည္မွန္းထားသည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ဆံုးျဖတ္ထားေသာကိစၥမ်ား ေရွ႕ တိုးေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ မိမိ ရည္မွန္းထားသည္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည္။ ဘဝအဆင့္ တိုးတက္မည္။ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေဆာက္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
အညံ့အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရမည္။ သူမ်ားျပႆနာ ကုိယ့္ျပႆနာ ျဖစ္တတ္သည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ အနီးကပ္လူ ဒုကေပးတတ္သည္။ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရးတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳမည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။ အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္း၊ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥမ်ားေရွာင္ပါ။ တစ္ခုထက္မေသာ ကိစၥမ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ကုိင္ရင္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႔တြင္ ေျမပဲေပါင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားမည္။ လူယံု ဒုကၡေပးမည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရမည္။ ေရာင္း မွား၊ ဝယ္မွားျဖစ္တတ္သည္။ ေငြေၾကး အေပးအယူ သတိရွိပါ။ သူတစ္ပါးအေပၚ လြန္လြန္ကဲကဲ ယံုစားျခင္း မရွိသင့္။ မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ မူလရည္မွန္းထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြာဟမည္။ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အဆံုးပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မည္။ တစ္ပါးသူကိစၥၾကားဝင္တာဝန္ ယူျခင္း ေရွာင္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႕တြင္ ေသာ့ပ်က္မ်ား စြန္႕ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
အတိုက္အခံမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ဆင့္ ရရွိမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုရမည္။ လူမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံ၍ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိမည္။ စာရြက္စာတမ္း လက္မွတ္ထုိးျခင္း၊ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား အထူးေကာင္းသည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေျဖရွင္း ၍ မရႏုိင္ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာအေနအထား ရွိသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ယၾတာ - ေမြးေန႕တြင္ ႏွမ္းပ်စ္ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

စံဇာဏီဘုိ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...