ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေကာ့ေသာင္းဆီအုန္းၿခံမွ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ေရွးေဟာင္းပုတီးေစ့မ်ား ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားဝယ္

Monday, 26 August 2013

ေကာ့ေသာင္းဆီအုန္းၿခံမွ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ေရွးေဟာင္းပုတီးေစ့မ်ား ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားဝယ္


Photo: ေကာ့ေသာင္းဆီအုန္းၿခံမွ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ေရွးေဟာင္းပုတီးေစ့မ်ား ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားဝယ္

၂၆.၈.၂၀၁၃၊ တနလၤာေန႔

တန သၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕မွ ၃၁မိုင္ေဝးသည့္ ဆီအုန္းၿခံ တစ္ၿခံတြင္ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ေရွး ေဟာင္းပုတီးေစ့မ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္
ပစၥည္းမ်ားကို ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူၾက ေၾကာင္း
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိေရွး ေဟာင္းပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ပုတီးေစ့
တူးေဖာ္ေနသူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

ယင္းေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္သုံးႏွစ္ခန႔္က တည္းက တူးေဖာ္ရရွိေနၿပီး အဆင္း မ်ိဳးစုံ၊ သဏၭာန္မ်ိဳးစုံ၊ အရြယ္မ်ိဳးစုံ ရွိသည့္
ပုတီးေစ့မ်ားကို ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေရာင္း
ခ်ၾကေၾကာင္း တူးေဖာ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

''ဆီအုန္းစိုက္ဖို႔ ေျမတူးေတာ့ အိုးကြဲစေတြေပၚလာလို႔ ဆက္တူး ရာက စေတြ႕တာ။ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းဆိုင္မွာသြားျပေတာ့ ေရွး ေဟာင္းလက္ရာ၊ တန္ဖိုးရွိတယ္လို႔ ေျပာၿပီး ဝယ္ယူလာေတာ့ တူးတဲ့ သူေတြမ်ားလာတယ္''ဟု မလိဝမ္း ေက်းရြာသား ဦးစိုးက ေျပာသည္။

ပန္းအိုး၊ ကြမ္းအစ္ စသည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုတူးေဖာ္ရရွိၿပီး တခ်ိဳ႕ကံေကာင္း သူမ်ားသည္ ေရႊစေရႊလုံးကေလး မ်ားရသည္ဟု တူးေဖာ္ေနသူမ်ား က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ပစၥည္းလာေရာက္ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ဆီအုန္းၿခံလုပ္ သားမ်ားႏွင့္ အနီးအနားေက်းရြာ မွေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းပစၥည္း
မ်ားကိုဝယ္ ယူသည့္ အဝယ္ဒိုင္မ်ားရွိလာကာ ဝယ္ယူသူအမ်ားစုသည္ ပသၽွဴး လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္ဟု တူးေဖာ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပုတီးေစ့တူးေဖာ္ သူ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာ
မ်ားတြင္ လူတစ္ရပ္ ေက်ာ္ခန႔္အထိနက္ကာ ဆီအုန္းပင္မ်ား လဲက်သည္မ်ိဳး
ရွိေၾကာင္း ယင္းဆီအုန္းၿခံအတြင္းတြင္ တူး ေဖာ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး က ရွင္းျပသည္။

''လာတူးတယ္ဆိုေပမယ့္ တစ္ေန႔လုံးတူးလို႔ တစ္လုံးမွမရ တာလဲရွိတယ္။ ရရင္လဲ ေဈးဖိုး ေလး ဘာေလးကာမိေအာင္လို႔ အားတဲ့အခ်ိန္ေလး လာတူးတာ ပါ။ ဆီအုန္းပင္ေတြ ပ်က္စီးလို႔ဆို ၿပီး ဆီအုန္းၿခံက မန္ေနဂ်ာနဲ႔စစ္ တပ္က လာဖမ္းတာ၊ ေျခာက္လွန႔္ တာမ်ိဳးေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ တို႔ျပန္သြားရင္ တူးမယ့္သူေတြျပန္ ေရာက္လာတာပဲ''ဟု အထက္ပါ အမ်ိဳးသမီးကဆိုသည္။

တူးေဖာ္ရရွိသည့္ပုတီးေစ့ မ်ားကို ဆြဲႀကိဳးအျဖစ္သီၿပီး ေရွး ေဟာင္းပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား ကိုေရာင္းခ်ရာ တစ္ကုံးလၽွင္ ထိုင္း ဘတ္ေငြသုံးေထာင္မွ ခုနစ္ေထာင္ ေက်ာ္အထိေဈးရွိကာ ပုတီးေစ့ အရြယ္အစားအလိုက္ ေဈးႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ကာ ဝယ္ယူ ေၾကာင္း၊ ထိုင္းထက္ မေလးရွား ကပိုဝယ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕ အဏၰဝါရပ္ကြက္ရွိ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းဆီအုန္းၿခံအပါအဝင္ ေအာ္ႀကီးေက်းရြာရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံ တစ္ၿခံတြင္ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိေသာ္ လည္း ၿခံရွင္ကတူးခြင့္မျပဳဘဲ ပိတ္ ထားေၾကာင္း၊ တျခားတူးေဖာ္ေတြ႕ ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ မတူးေဖာ္ရန္ စစ္တပ္မွတားျမစ္
ထားေၾကာင္း ဆီအုန္းၿခံအလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

Yangon Media Groupတန သၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕မွ ၃၁မိုင္ေဝးသည့္ ဆီအုန္းၿခံ တစ္ၿခံတြင္ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ေရွး ေဟာင္းပုတီးေစ့မ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္
ပစၥည္းမ်ားကို ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူၾက ေၾကာင္း
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိေရွး ေဟာင္းပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ပုတီးေစ့
တူးေဖာ္ေနသူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

ယင္းေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္သုံးႏွစ္ခန႔္က တည္းက တူးေဖာ္ရရွိေနၿပီး အဆင္း မ်ိဳးစုံ၊ သဏၭာန္မ်ိဳးစုံ၊ အရြယ္မ်ိဳးစုံ ရွိသည့္
ပုတီးေစ့မ်ားကို ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေရာင္း
ခ်ၾကေၾကာင္း တူးေဖာ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

''ဆီအုန္းစိုက္ဖို႔ ေျမတူးေတာ့ အိုးကြဲစေတြေပၚလာလို႔ ဆက္တူး ရာက စေတြ႕တာ။ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းဆိုင္မွာသြားျပေတာ့ ေရွး ေဟာင္းလက္ရာ၊ တန္ဖိုးရွိတယ္လို႔ ေျပာၿပီး ဝယ္ယူလာေတာ့ တူးတဲ့ သူေတြမ်ားလာတယ္''ဟု မလိဝမ္း ေက်းရြာသား ဦးစိုးက ေျပာသည္။

ပန္းအိုး၊ ကြမ္းအစ္ စသည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုတူးေဖာ္ရရွိၿပီး တခ်ိဳ႕ကံေကာင္း သူမ်ားသည္ ေရႊစေရႊလုံးကေလး မ်ားရသည္ဟု တူးေဖာ္ေနသူမ်ား က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ပစၥည္းလာေရာက္ တူးေဖာ္သူမ်ားသည္ ဆီအုန္းၿခံလုပ္ သားမ်ားႏွင့္ အနီးအနားေက်းရြာ မွေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းပစၥည္း
မ်ားကိုဝယ္ ယူသည့္ အဝယ္ဒိုင္မ်ားရွိလာကာ ဝယ္ယူသူအမ်ားစုသည္ ပသၽွဴး လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည္ဟု တူးေဖာ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပုတီးေစ့တူးေဖာ္ သူ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာ
မ်ားတြင္ လူတစ္ရပ္ ေက်ာ္ခန႔္အထိနက္ကာ ဆီအုန္းပင္မ်ား လဲက်သည္မ်ိဳး
ရွိေၾကာင္း ယင္းဆီအုန္းၿခံအတြင္းတြင္ တူး ေဖာ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး က ရွင္းျပသည္။

''လာတူးတယ္ဆိုေပမယ့္ တစ္ေန႔လုံးတူးလို႔ တစ္လုံးမွမရ တာလဲရွိတယ္။ ရရင္လဲ ေဈးဖိုး ေလး ဘာေလးကာမိေအာင္လို႔ အားတဲ့အခ်ိန္ေလး လာတူးတာ ပါ။ ဆီအုန္းပင္ေတြ ပ်က္စီးလို႔ဆို ၿပီး ဆီအုန္းၿခံက မန္ေနဂ်ာနဲ႔စစ္ တပ္က လာဖမ္းတာ၊ ေျခာက္လွန႔္ တာမ်ိဳးေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ တို႔ျပန္သြားရင္ တူးမယ့္သူေတြျပန္ ေရာက္လာတာပဲ''ဟု အထက္ပါ အမ်ိဳးသမီးကဆိုသည္။

တူးေဖာ္ရရွိသည့္ပုတီးေစ့ မ်ားကို ဆြဲႀကိဳးအျဖစ္သီၿပီး ေရွး ေဟာင္းပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား ကိုေရာင္းခ်ရာ တစ္ကုံးလၽွင္ ထိုင္း ဘတ္ေငြသုံးေထာင္မွ ခုနစ္ေထာင္ ေက်ာ္အထိေဈးရွိကာ ပုတီးေစ့ အရြယ္အစားအလိုက္ ေဈးႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ကာ ဝယ္ယူ ေၾကာင္း၊ ထိုင္းထက္ မေလးရွား ကပိုဝယ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕ အဏၰဝါရပ္ကြက္ရွိ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းဆီအုန္းၿခံအပါအဝင္ ေအာ္ႀကီးေက်းရြာရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံ တစ္ၿခံတြင္ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိေသာ္ လည္း ၿခံရွင္ကတူးခြင့္မျပဳဘဲ ပိတ္ ထားေၾကာင္း၊ တျခားတူးေဖာ္ေတြ႕ ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ မတူးေဖာ္ရန္ စစ္တပ္မွတားျမစ္
ထားေၾကာင္း ဆီအုန္းၿခံအလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...