ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္၏ ေ၀ွးေစ့အားဆရာ၀န္မ်ား ဘယ္ညာမွားျဖတ္

Friday, 23 August 2013

ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္၏ ေ၀ွးေစ့အားဆရာ၀န္မ်ား ဘယ္ညာမွားျဖတ္


အဂၤလန္နိုင္ငံေတာင္ပိုင္း
ဆာလစ္ဘူရီျမိဳ႔ ေဆးရံုတစ္ရံုမွ ေ၀ွးေစ့ကင္ဆာ ေ၀ဒနာသည္တစ္ဦးကို
ခဲြစိတ္ကုသရာတြင္ ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားက ေ၀ွးေစ့ဘယ္နွင့္ညာ မွားျဖတ္
ခဲ့မိၾကသည္။ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ထိုသို့မွားယြင္းမႈမ်ားကို
ခဲြစိတ္ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး မိနစ္၄၀အၾကာမွ သတိျပဳမိခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။


အသက္၄၈နွစ္အရြယ္ရိွ အမည္ မေဖာ္လိုသည့္ ကုမၸဏီဒါရိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္သူသည္
ထိုသို့ေ၀ွးေစ့မွားယြင္း အျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ၎၏ဘ၀တစ္သက္တာ၌
သားသမီးရရိွေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္း ေထာက္မ်ားအား ၀မ္းနည္းဖြယ္
ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ထိုျဖစ္ရပ္နွင့္ပတ္သက္၍ ဆာလစ္ဘူရီျမိဳ႔အေျခစိုက္
NHSေဖာင္ေဒးရွင္းက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

myanmar daily news

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...