ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နီေပါႏုိင္ငံတြင္ ဆင္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆုံး

Tuesday, 6 August 2013

နီေပါႏုိင္ငံတြင္ ဆင္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆုံး


Photo: နီေပါႏုိင္ငံတြင္ ဆင္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆုံး
Tuesday, August 06, 2013

နီေပါႏုိင္ငံ ဆာလာဟီခ႐ုိင္ အတြင္း ရွိ ဟာရီပါ- ၁ ေဒသ၌ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ က ဆင္တစ္ေကာင္၏ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါဆင္သည္ ခ႐ုိင္အတြင္း အသက္ ၃ဝအရြယ္ရွိ ယူပန္ဒရာ မဟာတုိ ဆုိသူႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ အရြယ္ ဟီရီယာမဟာတုိ တုိ႔အားတုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္
သည္။

တုိက္ခိုက္ခံရ

ယူပန္ဒရာသည္ ဆင္၏ တုိက္ခိုက္ မႈခံရခ်ိန္တြင္ ၎၏ လယ္ကြင္းထဲ၌ အိပ္ေပ်ာ္ ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဟီရီယာမွာမူ သူမ၏ ေနအိမ္ အျပင္၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ တုိက္ခိုက္ခံရၿပီး ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္

ဆင္၏ တုိက္ခိုက္မႈ ခံေနရစဥ္အတြင္း သူမ၏ အျခားေသာ မိသားစုဝင္
မ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ သြားခဲ့ၾကသည္။ မိမိတုိ႔သည္ အိမ္ေရွ႕၌ ရွိေနစဥ္တြင္ ၎ဆင္သည္ ႐ုတ္တရက္ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔မွာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း သမီးျဖစ္သူအား မကယ္ ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဟီရီယာ၏ ဖခင္က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနကုိ ေျပာၾကား
ထားသည္။

ေသဆုံးခဲ့

၎ဆင္၏ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အျခား ေဒသခံတစ္ဦးလည္း ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လအတြင္း အဆုိပါ ခ႐ုိင္၌ ဆင္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူေလးဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကား ထားသည္။

ျမ၀တီ
နီေပါႏုိင္ငံ ဆာလာဟီခ႐ုိင္ အတြင္း ရွိ ဟာရီပါ- ၁ ေဒသ၌ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ က ဆင္တစ္ေကာင္၏ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါဆင္သည္ ခ႐ုိင္အတြင္း အသက္ ၃ဝအရြယ္ရွိ ယူပန္ဒရာ မဟာတုိ ဆုိသူႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ အရြယ္ ဟီရီယာမဟာတုိ တုိ႔အားတုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္
သည္။

တုိက္ခိုက္ခံရ

ယူပန္ဒရာသည္ ဆင္၏ တုိက္ခိုက္ မႈခံရခ်ိန္တြင္ ၎၏ လယ္ကြင္းထဲ၌ အိပ္ေပ်ာ္ ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဟီရီယာမွာမူ သူမ၏ ေနအိမ္ အျပင္၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ တုိက္ခိုက္ခံရၿပီး ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္

ဆင္၏ တုိက္ခိုက္မႈ ခံေနရစဥ္အတြင္း သူမ၏ အျခားေသာ မိသားစုဝင္
မ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ သြားခဲ့ၾကသည္။ မိမိတုိ႔သည္ အိမ္ေရွ႕၌ ရွိေနစဥ္တြင္ ၎ဆင္သည္ ႐ုတ္တရက္ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔မွာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း သမီးျဖစ္သူအား မကယ္ ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဟီရီယာ၏ ဖခင္က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနကုိ ေျပာၾကား
ထားသည္။

ေသဆုံးခဲ့

၎ဆင္၏ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အျခား ေဒသခံတစ္ဦးလည္း ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လအတြင္း အဆုိပါ ခ႐ုိင္၌ ဆင္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူေလးဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကား ထားသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...