ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ အလုပ္သမား ၄၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ရရွိ

Saturday, 10 August 2013

ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ အလုပ္သမား ၄၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ရရွိ


Photo: ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ အလုပ္သမား ၄၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ရရွိ
Sunday, August 11, 2013

ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ အလုပ္သမား ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရ႐ွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အလုပ္ေခၚစာ (Demand Letter) မရွိဘဲ အလုပ္သမား စုေဆာင္းျခင္း၊ အလုပ္ေခၚစာတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အလုပ္သမားဦးေရ ပမာဏထက္ ပိုမိုစုေဆာင္းျခင္း၊ အလုပ္ေခၚစာ ရွိေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ အလုပ္ေခၚယူမႈ ေနာက္က်ျခင္း၊ ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူစုေဆာင္းျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ အလုပ္သမား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေသာင္ တင္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ျမ၀တီမွာ ေသာင္တင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြထဲက ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္က ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အလုပ္ရသြားပါၿပီ။ က်န္တာကေတာ့ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ကေတာ့ ျမ၀တီမွာ ရွိေနေသးတယ္။ သူတုိ႔ အလုပ္အျမန္ ရဖုိ႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါ" ဟု ျပည္ပအလုပ္အ ကုိင္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ဦးမင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။
အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္အလုပ္သမား ပုိ႔ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေအဂ်င္စီ ၆၂ ခု ရွိေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ အမွန္တကယ္ အလုပ္သမားပုိ႔ေဆာင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမွာ ၂၄ ခုသာရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ထုိင္းႏုိင္ငံ သံ႐ုံးမွတစ္ဆင့္ စိစစ္ကာ လုပ္သားစုေဆာင္းခြင့္ ျပဳထားသည့္ လူဦးေရ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္သား ၈၉၄၄ ဦးမွာ ေစလႊတ္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၇၈၇ ဦးမွာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ အလုပ္သမား ၄၅၀၀ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး႐ံုးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေ၀ယံၿဖိဳးဦး)
Eleven Media Groupျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ အလုပ္သမား ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရ႐ွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အလုပ္ေခၚစာ (Demand Letter) မရွိဘဲ အလုပ္သမား စုေဆာင္းျခင္း၊ အလုပ္ေခၚစာတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အလုပ္သမားဦးေရ ပမာဏထက္ ပိုမိုစုေဆာင္းျခင္း၊ အလုပ္ေခၚစာ ရွိေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ အလုပ္ေခၚယူမႈ ေနာက္က်ျခင္း၊ ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူစုေဆာင္းျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ အလုပ္သမား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေသာင္ တင္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ျမ၀တီမွာ ေသာင္တင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြထဲက ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္က ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အလုပ္ရသြားပါၿပီ။ က်န္တာကေတာ့ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ကေတာ့ ျမ၀တီမွာ ရွိေနေသးတယ္။ သူတုိ႔ အလုပ္အျမန္ ရဖုိ႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါ" ဟု ျပည္ပအလုပ္အ ကုိင္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ဦးမင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။
အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္အလုပ္သမား ပုိ႔ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေအဂ်င္စီ ၆၂ ခု ရွိေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ အမွန္တကယ္ အလုပ္သမားပုိ႔ေဆာင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမွာ ၂၄ ခုသာရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ထုိင္းႏုိင္ငံ သံ႐ုံးမွတစ္ဆင့္ စိစစ္ကာ လုပ္သားစုေဆာင္းခြင့္ ျပဳထားသည့္ လူဦးေရ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္သား ၈၉၄၄ ဦးမွာ ေစလႊတ္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၇၈၇ ဦးမွာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ေသာင္တင္ေနသည့္ အလုပ္သမား ၄၅၀၀ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး႐ံုးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေ၀ယံၿဖိဳးဦး)
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...