ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လက္တစ္ဖက္သာ ပါေသာ ကေလး

Tuesday, 6 August 2013

လက္တစ္ဖက္သာ ပါေသာ ကေလး


Photo: လက္တစ္ဖက္သာ ပါေသာ ကေလး
Tuesday, August 06, 2013

အလြန္ပင္ ထူးဆန္းလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တစ္ကိုယ္လံုး
အသားပိုၾကီးမ်ား နွင့္အတူ ေျခမပါ လက္တစ္ေခ်ာင္းသာ ပါပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ မပါပါဘူး။

ကေလးပံုစံကေတာ့ ဖရဲသီးတစ္လံုးနွင့္ အလားသ႑န္တူပါတယ္။
ရုတ္တရက္ ၾကည့္လိုက္ပါက ေၾကာက္မက္စရာ ေကာင္းလြန္းပါတယ္။ 

Kyaw Lin Naing (MM Social Sky)အလြန္ပင္ ထူးဆန္းလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တစ္ကိုယ္လံုး
အသားပိုၾကီးမ်ား နွင့္အတူ ေျခမပါ လက္တစ္ေခ်ာင္းသာ ပါပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ မပါပါဘူး။

ကေလးပံုစံကေတာ့ ဖရဲသီးတစ္လံုးနွင့္ အလားသ႑န္တူပါတယ္။
ရုတ္တရက္ ၾကည့္လိုက္ပါက ေၾကာက္မက္စရာ ေကာင္းလြန္းပါတယ္။

Kyaw Lin Naing (MM Social Sky)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...