ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့ပထမဆံုး လြဲယိမ္းႏိုင္ေသာ တံတား

Monday, 5 August 2013

ကမၻာ့ပထမဆံုး လြဲယိမ္းႏိုင္ေသာ တံတားလန္ဒန္အေျခဆိုက္ McDowell+Benedetti အမည္ရ ဗိသုကာအဖြဲ႔မွ ၾကိဳးစား ဖန္တီးေပးထားတဲ့ ဒီဇိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး တစ္ဖက္သုိ႔ လြဲယိမ္းႏိုင္ေသာ တံတား အျဖစ္ လူသိ မ်ားေစခဲ့ ပါတယ္။ အဂၤလန္ကြ်န္း ေျမာက္ပိုင္း Yorkshire မွာ ရွိတဲ့ တံတား ျဖစ္ပါတယ္။ စတီး၊အလူမီနီယံတို႔နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ယင္း တံတားကို အဖြင့္အပိတ္ အလြယ္တကူ လုပ္ႏိုင္ျပီး သေဘၤာငယ္တို႔ ျဖတ္ သန္း ဖို႔အတြက္ တစ္ဖက္ကုိ စုစည္းေပးပါတယ္။

ျပီးေတာ့ တစ္ဖက္ကမ္းကို ျပန္ဆက္ျပီး ပံုမွန္တံတား အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ ေစပါတယ။္ တံတားေပၚမွာလည္း အပန္းေျဖ အနားယူဖို႔အတြက္ ဝရံတာဝန္း သဖြယ္ ျပဳလုပ္ထားေပးျပီး ကမၻာ့ အလွဆံုး ျမစ္ကူး တံတား အျဖစ္လည္း မွတ္ယူၾက ပါတယ္။ Swing လို႔ပဲ အည္ေပးထားတဲ့ ယင္း ျမစ္ကူး တံတားကို ကမၻာ့ ပထမဆံုး လြဲယိမ္းႏုိင္ေသာ တံတားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: wierdknow

International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...