ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စြမ္းအားရွင္ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ရန္ႀကိဳးစားေနသူက NLD ပညာေရး ကြန္ယက္ အတြက္ရန္ပံုေငြရွာေဖြ

Tuesday, 6 August 2013

စြမ္းအားရွင္ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ရန္ႀကိဳးစားေနသူက NLD ပညာေရး ကြန္ယက္ အတြက္ရန္ပံုေငြရွာေဖြ


Photo: စြမ္းအားရွင္ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ရန္ႀကိဳးစားေနသူက NLD ပညာေရး ကြန္ယက္ အတြက္ရန္ပံုေငြရွာေဖြ 

6-8—2013

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕တြင္ စြမ္းအားရွက္ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ရန္ ႀကိဳးစာေနသူ အသက္(၆၈)ႏွစ္ရွိ စလံုးလူမ်ိဳး ဦးၿငိမ္းခ်မ္း ေအာင္၏ ျပကြက္ဆန္းမ်ားကို ျပသ၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရး ကြန္ယက္ ရံပံုေငြရွာေဖြလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

“ မိုးညွင္းၿပီးရင္ နားမားေက်းရြာ၊ ေမာ္ဟန္ေက်းရြာေတြကို သြားေရာက္ျပ သမယ္။ ရရွိလာတဲ့ အလွဴေငြေတြကို ပါတီအက်ဳိး အတြက္ မသံုးဘဲ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ေက်ာင္းေတြကို ေထာက္ပ့ံေပး သြားမယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္သည္ မိမိအစြမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပင္းေပၚတြင္ သခြားသီး တင္၍ ဓားျဖင့္ခြဲျပျခင္း၊ ၀မ္းဗိုက္ေပၚ ဆိုင္ကယ္မ်ား ျဖတ္ေစျခင္း၊ ကားမ်ား ျဖတ္တက္ေစျခင္း စသည့္ထူးျခားသည့္ စြမ္းရည္ျပကြက္မ်ားစြာတို႔ကို ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိိရသည္။

“ကမာၻ႔ ဂရင္းနစ္ စံခ်ိန္အတြက္ ျပကြက္(၉)မ်ဳိး ေနျပည္ေတာ္မွာ တင္ျပထား ၿပီးၿပီ”ဟု ဦးၿငိမ္းေအာင္က ေျပာသည္။ ယင္းျပကြက္မ်ားျဖင့္ ျပသ၍ ရရွိေသာ အလွဴေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံအေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာသာ သနာအေရးမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ သည္မွာ သိန္းေပါင္း ေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ လွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သီဟ (ကခ်င္)

ျမန္မာ့ေခတ္
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕တြင္ စြမ္းအားရွက္ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ရန္ ႀကိဳးစာေနသူ အသက္(၆၈)ႏွစ္ရွိ စလံုးလူမ်ိဳး ဦးၿငိမ္းခ်မ္း ေအာင္၏ ျပကြက္ဆန္းမ်ားကို ျပသ၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရး ကြန္ယက္ ရံပံုေငြရွာေဖြလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာသည္။

“ မိုးညွင္းၿပီးရင္ နားမားေက်းရြာ၊ ေမာ္ဟန္ေက်းရြာေတြကို သြားေရာက္ျပ သမယ္။ ရရွိလာတဲ့ အလွဴေငြေတြကို ပါတီအက်ဳိး အတြက္ မသံုးဘဲ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ေက်ာင္းေတြကို ေထာက္ပ့ံေပး သြားမယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္သည္ မိမိအစြမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပင္းေပၚတြင္ သခြားသီး တင္၍ ဓားျဖင့္ခြဲျပျခင္း၊ ၀မ္းဗိုက္ေပၚ ဆိုင္ကယ္မ်ား ျဖတ္ေစျခင္း၊ ကားမ်ား ျဖတ္တက္ေစျခင္း စသည့္ထူးျခားသည့္ စြမ္းရည္ျပကြက္မ်ားစြာတို႔ကို ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိိရသည္။

“ကမာၻ႔ ဂရင္းနစ္ စံခ်ိန္အတြက္ ျပကြက္(၉)မ်ဳိး ေနျပည္ေတာ္မွာ တင္ျပထား ၿပီးၿပီ”ဟု ဦးၿငိမ္းေအာင္က ေျပာသည္။ ယင္းျပကြက္မ်ားျဖင့္ ျပသ၍ ရရွိေသာ အလွဴေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံအေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာသာ သနာအေရးမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ သည္မွာ သိန္းေပါင္း ေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ လွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သီဟ (ကခ်င္)

ျမန္မာ့ေခတ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...