ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကၽြန္းစုၿမိဳ႕၌ ဦးေခါင္းခြံႏွင့္ မ်က္လံုးေပါက္မပါရွိေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေမြးဖြား

Monday, 23 September 2013

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕၌ ဦးေခါင္းခြံႏွင့္ မ်က္လံုးေပါက္မပါရွိေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေမြးဖြား


Photo: ကၽြန္းစုၿမိဳ႕၌ ဦးေခါင္းခြံႏွင့္ မ်က္လံုးေပါက္မပါရွိေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေမြးဖြား
Monday, September 23, 2013 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္၊ သဇင္လမ္းေန ဦးေက်ာ္စြာမင္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ မသူဇာ၀င္း (၂၇)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးျမင့္ေအး၊ က်ဘမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္ စက္တင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔ ည (၉း၄၈)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေနအိမ္၌ အရပ္လက္သည္ျဖင့္ သမီးမိန္းကေလးတစ္ဦးေမြးဖြားခဲ့ရာ အဆိုပါကေလးငယ္တြင္ ေျခလက္အဂၤါျပည့္စံုစြာပ...ါရွိေသာ္လည္း ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္ ဦးေခါင္းခြံမပါရွိဘဲ မ်က္စိေပါက္အရာသာ ပါရွိေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္၏ ႏွာေခါင္းမွာလည္း ပီျပင္စြာမပါရွိဘဲ ပါးစပ္ေပါက္ႏွင့္ တဆက္တည္းျဖစ္လွ်က္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲေနကာ ေမြးဖြားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းမိခင္ႏွင့္ကေလးအား ထိုေန႔ည (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေနအိမ္မွ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ကေလးငယ္အား စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ ေအာက္စီဂ်င္ ေပးထား၍ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိၿပီး ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ၄င္းကေလးငယ္အား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈလွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Tanintharyi Thar
Today Myanmar
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္၊ သဇင္လမ္းေန ဦးေက်ာ္စြာမင္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ မသူဇာ၀င္း (၂၇)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးျမင့္ေအး၊ က်ဘမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္ စက္တင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔ ည (၉း၄၈)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေနအိမ္၌ အရပ္လက္သည္ျဖင့္ သမီးမိန္းကေလးတစ္ဦးေမြးဖြားခဲ့ရာ အဆိုပါကေလးငယ္တြင္ ေျခလက္အဂၤါျပည့္စံုစြာပ...ါရွိေသာ္လည္း ဦးေခါင္းငယ္ထိပ္ ဦးေခါင္းခြံမပါရွိဘဲ မ်က္စိေပါက္အရာသာ ပါရွိေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္၏ ႏွာေခါင္းမွာလည္း ပီျပင္စြာမပါရွိဘဲ ပါးစပ္ေပါက္ႏွင့္ တဆက္တည္းျဖစ္လွ်က္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲေနကာ ေမြးဖြားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းမိခင္ႏွင့္ကေလးအား ထိုေန႔ည (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေနအိမ္မွ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ကေလးငယ္အား စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ ေအာက္စီဂ်င္ ေပးထား၍ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိၿပီး ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ၄င္းကေလးငယ္အား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈလွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Tanintharyi Thar
Today Myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...